logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Oddziałowe Biuro Eduakcji Narodowej w Lublinie

 

Odział IPN w Lubllinie obejmuje swoją działanością historyczne krainy Polski, takie jak wschodnią część Mazowsza i Ziemi Sandomierskiej (Radom), Polesie Zachodnie i Wołyńskie (po rzekę Bug) oraz Wyżynę Lubelską, mały obszar Wyżyny Wołyńskiej, polskie Roztocze i skraj Kotliny Sandomierskiej.

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie, oprócz ogólnej działalności, skupia się na aspektach charakterystycznych dla regionu i zajmuje się szeroko rozumianą edukacją historyczną. W naszej działalności współpracujemy z wieloma podmiotami, zarówno z sektora rządowo-samorządowego, jak i organizacjami społecznymi, ekspertami akademickimi oraz pasjonatami historii, popularyzując wiedzę na temat historii Lubelszczyzny.

Główne działania edukacyjne dotyczą historii polskiego podziemia niepodległościowego podczas okupacji niemieckiej oraz po II wojnie światowej, stosunków polsko-ukraińskich, ruchu "Solidarności" na Lubelszczyźnie oraz szeroko rozumianych zagadnień życia społeczno-kulturalnego.