logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Lublinie

 

Oddział IPN w Lublinie obejmuje swoją działanością historyczne krainy Polski, takie jak wschodnia część Mazowsza i Ziemi Sandomierskiej (Radom), Polesie Zachodnie i Wołyńskie (po rzekę Bug) oraz Wyżynę Lubelską, mały obszar Wyżyny Wołyńskiej, polskie Roztocze i skraj Kotliny Sandomierskiej.

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Lublinie poza ogólną działalnością skupia się na aspektach charakterystycznych dla regionu i zajmuje się szeroko rozumianą edukacją historyczną. W naszych działaniach podejmujemy współpracę z wieloma podmiotami, zarówno z sektora rządowo-samorządowego, jak i organizacjami społecznymi, ekspertami akademickimi oraz pasjonatami historii, by popularyzować wiedzę na temat historii Lubelszczyzny w kontekście ogólnopolskim.

Główne działania edukacyjne dotyczą historii polskiego podziemia niepodległościowego podczas okupacji niemieckiej oraz po II wojnie światowej, stosunków polsko-ukraińskich, ruchu "Solidarności" na Lubelszczyźnie oraz szeroko rozumianych zagadnień życia społeczno-kulturalnego.