logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Konkursy i projekty

Oddział IPN w Lublinie wspólnie z instytucjami samorządowymi, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi realizuje regionalne konkursy i projekty edukacyjne, takie jak „Rodzinna historia” czy „Dęby pamięci w mojej okolicy”. Ich celem jest zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski i Europy, ze szczególnym uwzględnieniem historii regionu.