logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

V ogólnopolska edycja konkursu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”.

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież szkolną oraz opiekunów merytorycznych ̵ nauczycieli do udziału w ogólnopolskim konkursie „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”.
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Jednym z najważniejszych aspektów projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni częścią naszej Ojczyzny.


Uczestnikom projektu proponujemy udział w sesjach naukowo-edukacyjnych i spotkaniach warsztatowych, w czasie których będą odbywać się wykłady lub pokazy filmów.
Najważniejszą częścią projektu jest konkurs wiedzy. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego. Dla laureatów etapu centralnego przewidziana jest nagroda – wyjazd edukacyjny na Litwę we wrześniu 2023 r.
Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie przyjmujemy do 30 listopada 2022 r.

ORGANIZATORZY ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH

OBEN Białystok – Magdalena Dzienis-Todorczuk
tel. (85) 66 45 713, e-mail: magdalena.todorczuk@ipn.gov.pl;

OBEN Gdańsk – Bartosz Januszewski
tel. (58) 668 49 11, e-mail: bartosz.januszewski@ipn.gov.pl;

Delegatura IPN w Bydgoszczy – Piotr Wiejak
tel. (52) 586 26 64, e-mail: piotr.wiejak@ipn.gov.pl;

OBEN Katowice –  Adrian Rams
tel. (32) 20 707 12,  adrian.rams@ipn.gov.pl;

OBEN Kraków – Paweł Naleźniak
tel. (12) 211 70 25 e-mail: pawel.nalezniak@ipn.gov.pl;

OBEN Lublin – Grzegorz Makus
tel. (81) 536-34-61, e-mail: grzegorz.makus@ipn.gov.pl;

OBEN Łódź – Magdalena Zapolska-Downar
tel. (42) 201 46 66, e-mail: magdalena.zapolska@ipn.gov.pl;

OBEN Poznań – Krzysztof Mazur,
tel. (68) 453 26 57,  e-mail: Krzysztof.Mazur@ipn.gov.pl;

OBEN Rzeszów – Zenon Fajger
tel. (17) 867-30-32, e-mail: zenon.fajger@ipn.gov.pl;

OBEN Szczecin – Jarosław Palicki
tel. (95) 718 28 54, e-mail: jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl;

OBEN Warszawa – Mirosław Biełaszko
tel. (22) 860 70 48, miroslaw.bielaszko@ipn.gov.pl;

OBEN Wrocław – Jerzy Rudnicki
tel. (71) 326 97 62, e-mail: jerzy.rudnicki@ipn.gov.pl;

Koordynator w Centrali IPN – Sergiusz Kazimierczuk
tel. (22) 581 86 74, e-mail: sergiusz.kazimierczuk@ipn.gov.pl.

 

 

Opcje strony