logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież szkolną do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród młodzieży.

 

Jednym z najważniejszych aspektów tego projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni cząstką naszej Ojczyzny.

Uczestnikom projektu proponujemy udział w sesjach naukowo-edukacyjnych i spotkaniach warsztatowych, w czasie, których będą odbywać się wykłady lub pokazy filmów.

Najważniejszą częścią projektu jest konkurs wiedzy. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego. Dla laureatów etapu centralnego przewidziana jest nagroda – wyjazd edukacyjny na Kresy we wrześniu 2020 r.

Uczniów oraz 4-osobowe zespoły uczniowskie pracujące w kategorii multimedialnej szkoły mogą zgłaszać do 30 listopada 2019 r.

Koordynator w Centrali IPN
Sergiusz Kazimierczuk
tel. 22 581 86 74, e-mail: sergiusz.kazimierczuk@ipn.gov.pl

ORGANIZATORZY ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH:
 • OBEN Białystok – Magdalena Todorczuk

    tel. (85) 66 45 713, e-mail: magdalena.todorczuk@ipn.gov.pl

 • OBEN Gdańsk – Katarzyna Underwood

    tel. (58) 669 09 01, 882 063 821, e-mail: katarzyna.underwood@ipn.gov.pl

 • Delegatura IPN w Bydgoszczy – dr Przemysław Wójtowicz

    tel. (52) 321 95 01, kom. 668 605 284 przemyslaw.wojtowicz@ipn.gov.pl

 • OBEN Katowice – Adrian Rams

    tel. (32) 20 707 12, e-mail: adrian.rams@ipn.gov.pl

 • OBEN Kraków – dr Paweł Naleźniak

    tel. (12) 211 70 25 pawel.nalezniak@ipn.gov.pl

 • OBEN Łódź – Magdalena Zapolska-Downar

    tel. (42) 201 46 66, e-mail: magdalena.filip@ipn.gov.pl

 • OBEN Poznań – Anna Chmielewska-Metka

    tel. (61) 835 69 53, e-mail: anna.chmielewska-metka@ipn.gov.pl

 • OBEN Rzeszów – Zenon Fajger

    tel. (17) 867-30-32, e-mail: zenon.fajger@ipn.gov.pl

 • OBEN Szczecin — Jarosław Palicki

    tel. (95) 718 28 54, e-mail: jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl

 • OBEN Warszawa – Mirosław Biełaszko

    tel. (22) 860 70 48, miroslaw.bielaszko@ipn.gov.pl

 • OBEN Wrocław – Jerzy Rudnicki

    tel. (71) 326 97 62, e-mail: jerzy.rudnicki@ipn.gov.pl