logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

III ogólnopolska edycja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”.

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież szkolną oraz opiekunów merytorycznych ̵ nauczycieli do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”.

Celem projektu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich I i II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Jednym z najważniejszych aspektów projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni częścią naszej Ojczyzny.

Uczestnikom projektu proponujemy udział w sesjach naukowo-edukacyjnych i spotkaniach warsztatowych, w czasie których będą odbywać się wykłady lub pokazy filmów.

Najważniejszą częścią projektu jest konkurs wiedzy. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego. Dla laureatów etapu centralnego przewidziana jest nagroda – wyjazd edukacyjny na Kresy we wrześniu 2021 r.

Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie przyjmujemy do 18 grudnia 2020 r.

ORGANIZATORZY ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH

OBEN Białystok
Magdalena Todorczuk 85 66 45 713 / magdalena.todorczuk@ipn.gov.pl

OBEN Gdańsk
Katarzyna Underwood 58 669 09 01, 882 063 821 / katarzyna.underwood@ipn.gov.pl

Delegatura IPN w Bydgoszczy
dr Przemysław Wójtowicz 52 321 95 01, kom. 668 605 284 / przemyslaw.wojtowicz@ipn.gov.pl

OBEN Katowice
Adrian Rams 32 20 707 12 /  adrian.rams@ipn.gov.pl

OBEN Kraków
dr Paweł Naleźniak 12 211 70 25 / pawel.nalezniak@ipn.gov.pl

OBEN Lublin
Grzegorz Makus 81 536 34 61 / grzegorz.makus@ipn.gov.pl

OBEN Łódź
Magdalena Zapolska-Downar 42 201 46 66 / magdalena.filip@ipn.gov.pl

OBEN Poznań
Anna Chmielewska-Metka 61 835 69 53 / anna.chmielewska-metka@ipn.gov.pl

OBEN Rzeszów
Zenon Fajger 17 867-30-32 / zenon.fajger@ipn.gov.pl

OBEN Szczecin
Jarosław Palicki 95 718 28 54 / jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl 

OBEN Warszawa
Mirosław Biełaszko 22 860 70 48 / miroslaw.bielaszko@ipn.gov.pl

OBEN Wrocław
Jerzy Rudnicki 71 326 97 62 / jerzy.rudnicki@ipn.gov.pl 

Koordynator w Centrali IPN
Sergiusz Kazimierczuk 22 581 86 74 / sergiusz.kazimierczuk@ipn.gov.pl

 

Opcje strony