logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

VI ogólnopolska edycja projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”.

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza młodzież szkolną oraz opiekunów merytorycznych ̵ nauczycieli do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”.
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o historii polskich Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej wśród młodzieży. Jednym z najważniejszych aspektów projektu jest uwrażliwianie uczestników na los Polaków mieszkających za naszą obecną wschodnią granicą, kształtowanie świadomości, że nadal są oni częścią naszej Ojczyzny.

Uczestnikom projektu proponujemy udział w sesjach naukowo-edukacyjnych i spotkaniach warsztatowych, w czasie których będą odbywać się wykłady lub pokazy filmów.

Najważniejszą częścią projektu jest konkurs. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany przez siebie temat – na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego. Dla laureatów etapu centralnego przewidziana jest nagroda w postaci wyjazdu edukacyjnego na Kresy.

Zgłoszenia szkół do udziału w projekcie przyjmujemy do 30 listopada 2023 r.

Kordnatorzy Projektu:

ORGANIZATORZY ELIMINACJI WOJEWÓDZKICH

OBEN Białystok
Magdalena Todorczuk, tel. 85 66 45 713 / magdalena.todorczuk@ipn.gov.pl

OBEN Gdańsk
Izabela Brzezińska, tel. 58 669 05 36 / izabela.brzezinska@ipn.gov.pl

Delegatura IPN w Bydgoszczy
Piotr Wiejak, tel. 52 586 26 64 / piotr.wiejak@ipn.gov.pl

OBEN Katowice
Adrian Rams, tel. 32 20 707 12 / adrian.rams@ipn.gov.pl

OBEN Kraków
Paweł Naleźniak tel. 666 010 622 / pawel.nalezniak@ipn.gov.pl

Piotr Milczanowski, tel. 697 100 287 / piotr.milczanowski@ipn.gov.pl

OBEN Lublin
Grzegorz Makus, tel. 81 53 63 461, kom. 609 572 138 / grzegorz.makus@ipn.gov.pl

OBEN Łódź
Magdalena Zapolska-Downar, tel. 42 201 46 66 / magdalena.zapolska@ipn.gov.pl

OBEN Poznań
Krzysztof Mazur, tel. (68) 453 26 57 / Krzysztof.Mazur@ipn.gov.pl;

OBEN Rzeszów
Zenon Fajger, tel. 17 867 30 32 / zenon.fajger@ipn.gov.pl

OBEN Szczecin
Jarosław Palicki, tel. 95 718 28 54 / jaroslaw.palicki@ipn.gov.pl 

OBEN Warszawa
dr Anna Maria Adamus, tel. 22 860 70 51 / AnnaMaria.Adamus@ipn.gov.pl

OBEN Wrocław
Barbara Iwanicka, tel. 539 026 567 / barbara.iwanicka@ipn.gov.pl

koordynator w Centrali IPN
Sergiusz Kazimierczuk 22 581 86 74 / sergiusz.kazimierczuk@ipn.gov.pl

Opcje strony