logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Przystanki Historia i Kluby Historyczne

Miłośników historii naszego regionu zapraszamy na „Przystanki Historia” prowadzone przez pracowników OBEN IPN w Lublinie. W ramach „przystanków” organizowane są promocje wydawnictw IPN połączone ze spotkaniami autorskimi, warsztaty historyczne dla uczniów, turnieje gier, prezentacje wystaw będących w zasobach Instytutu oraz inne interesujące przedsięwzięcia edukacyjne. Tematy poruszane na spotkaniach dotyczą zarówno tematyki regionalnej, jak i ogólnopolskiej. Ich celem jest popularyzacja wiedzy historycznej o losach państwa i społeczeństwa polskiego w XIX i XX w.