logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Zbrodnia nieukarana – łagry sowieckie

Broszura Zbrodnia nieukarana – łagry sowieckie. Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej IPN  jest dodatkiem edukacyjnym do wystawy elementarnej Zbrodnia nieukarana – łagry sowieckie, która przedstawia podstawowe informacje na temat historii łagrów sowieckich. Materiał edukacyjny został przygotowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi.

Publikacja wzbogaca merytorycznie plansze wystawy oraz ułatwia samodzielne zbudowanie lekcji poświęconej tej tematyce. Przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli i osób zajmujących się dydaktyką historii.

Broszura zawiera całość wystawy elementarnej – jej 14 plansz, z tytułami odnoszącymi się do omawianego zagadnienia. Po każdej planszy umieszczony został moduł „Strefa edukacji”, który składa się z dwóch części:

  • Zwróć uwagę na…” – ułatwia prowadzenie narracji historycznej. Nawiązuje tematycznie do określonego panelu wystawy i jednocześnie pomaga rozszerzyć wiedzę w danym zakresie.
  • „Warto wiedzieć”– pozwala na rozszerzenie wiedzy i wzbogacenie informacji.

Atrakcyjność publikacji podkreśla fakt, iż zawiera ona kalendarium z lat 1917–1987 oraz zestawienie wybranej bibliografii oraz publikacji edukacyjnych IPN dostępnych w internecie (tek edukacyjnych, wystaw, infografik, portali tematycznych).

Wystawa: dr Aleksandra Rybińska-Bielecka

Moduł edukacyjny: dr Aleksandra Rybińska-Bielecka

Strefa edukacji: dr Aleksandra Rybińska-Bielecka

Koncepcja graficzna serii wystawy: Aleksandra Kaiper-Misztułowicz
Recenzja wystawy elementarnej: dr hab. Filip Musiał, dr hab. Dariusz Rogut

Recenzja materiałów edukacyjnych do wystawy elementarnej: prof. Janusz Wróbel

Recenzja modułu edukacyjnego: Angelika Blinda

Opcje strony