logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej

„Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej. Materiały edukacyjne do wystawy elementarnej” stanowią dodatek edukacyjny do wystawy elementarnej IPN „Polacy ratujący Żydów w czasie II wojny światowej”. Wystawa przybliża to zagadnienie, pokazując wybrane aspekty polskiej pomocy zarówno indywidualnej jak i zorganizowanej, podejmowanej na terenie okupowanej Polski, ale również poza jej granicami poprzez polskie władze na uchodźctwie i jako indywidualne inicjatywy polskich dyplomatów. Wystawa przedstawia również szerszy kontekst okupacyjnej rzeczywistości i terroru okupanta, a także represje, które dotknęły osoby zaangażowane w pomoc Żydom. Nie pomija również problemu donosicielstwa i innych działań części Polaków utrudniających udzielanie pomocy.

Materiały edukacyjne stanowią element wzbogacający poszczególne plansze, w których oprócz broszurowej wersji ekspozycji znajdują się propozycje ułatwiające zbudowanie samodzielnej lekcji poświęconej tej tematyce. Broszura została wyposażona w aparat dydaktyczny w postaci tekstów źródłowych i ćwiczeń, które można wykorzystać w pracy z młodzieżą. Materiał edukacyjny przeznaczony jest przede wszystkim dla nauczycieli i osób zajmujących się dydaktyką historii.

Materiał edukacyjny przygotowany przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN Oddział w Rzeszowie

Autorzy wystawy: dr hab. Elżbieta Rączy, Jakub Izdebski
Koncepcja plastyczna wystawy: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz
Opracowanie graficzne wystawy: Karol Czechowicz
Moduł edukacyjny: Zenon Fajger
Strefa edukacji: Zenon Fajger
Recenzja merytoryczna wystawy: dr Aleksandra Namysło, dr hab. Filip Musiał
Recenzja materiału edukacyjnego: dr Joanna Kordzikowska

Fotografie i dokumenty ze zbiorów:
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej Muzeum w Przeworsku, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Państwowego w Krakowie, Żydowskiego Instytutu Historycznego, Wikimedia Commons

a także prywatnych kolekcji:
Ludwika Majkuta, Mateusza Szpytmy, Michała Kalisza, rodziny Lipińskich, Igora Witowicza, Krystyny Esteves, ks. Piotra Walendzika, Leona Chameidesa, Jerzego Bandera, Marii Urbanowicz, Grzegorza Łubczyka

i publikacji:
The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations Rescuers of Jews during the Holocaust, Jerusalem 2004; Grzegorz Górny, Sprawiedliwi. Jak Polacy ratowali Żydów przed Zagładą, Warszawa 2013

Na okładce: Wiktoria i Józef Ulmowie (ze zbiorów Mateusza Szpytmy/Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej)

Projekt graficzny i skład w oparciu o layout wystaw elementarnych:
Katarzyna Hudzicka-Chochorowska

© Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Rzeszowie
Rzeszów 2021

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony