logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Mój rówieśnik

ZAPOWIEDŹ

Już wkrótce nowy warsztat edukacyjny IPN!

Materiały edukacyjne Mój rówieśnik adresowane są przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych. Mogą być wykorzystane jako wprowadzenie lub podsumowanie tematyki związanej z II wojną światową. Celem zajęć jest poznanie losów obywateli polskich w czasie wojny z perspektywy dzieci, uczniów szkół powszechnych II RP. Uczniowie losują postać i odkrywają po kolei jej losy, ustalają narodowość, miejsce zamieszkania, przynależność do grupy społecznej, potem określają jej charakter, by wreszcie poznać przeżycia z czasów wojny i okupacji. Postacie są wymyślone w taki sposób, by skupiały konkretne przeżycia i doświadczenia w sposób zrozumiały dla uczniów. Tym samym są też reprezentatywne dla losów tysięcy obywateli II RP. Nadanie imion poszczególnym bohaterom sprawia, że stają się bliższe uczniom, co niekiedy prowadzi do nawiązania więzi emocjonalnych, a co za tym idzie – pozwala lepiej je zapamiętać.
Prezentowane materiały można wykorzystać na jednej lekcji lub dowolnie podzielić, by dostosować do potrzeb i możliwości uczniów. W historiach postaci poruszono wiele wątków związanych z II wojną światową. Podczas kolejnych tematów można odwołać się do konkretnej postaci. Wówczas uczniowie łatwiej je zapamiętają. W ostatniej części tego zeszytu zostały opisane wszystkie postacie, ze wskazaniem głównych wątków i symboli.

Dodatkową pomoc merytoryczną może stanowić tekst Bez dzieciństwa, który jest swoistym tłem historycznym dla opowieści zamieszczonych w materiale. Warto go także udostępnić zainteresowanym uczniom. Materiał nie wyczerpuje katalogu postaw, wyborów czy sytuacji, jakie były udziałem obywateli naszego kraju w czasie wojny. Stanowi jednak dobry punkt wyjścia, bazę do omawiania tematyki II wojny światowej w szkołach. Można go wykorzystać na różne sposoby. Kilka propozycji zawiera niniejszy zeszyt. Będziemy wdzięczni za przesyłanie własnych pomysłów i twórczych rozwiązań na adres: zofia.fenrych@ipn.gov.pl – chętnie będziemy je upowszechniać.

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony