logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Operacja „Tannenberg” PL/EN

Operacja „Tannenberg”, przeprowadzona w 1939 r. w Polsce przez niemieckie grupy operacyjne Einsatzgruppen, była pierwszą zaplanowaną na masową skalę operacją eksterminacyjną w okresie II wojny światowej. Jej celem było wyeliminowanie polskich warstw przywódczych, w większości wpisanych przed wojną na tzw. listy proskrypcyjne. Do końca 1939 r. Niemcy na terenach okupowanych przez III Rzeszę zamordowali około 55 000 polskich obywateli, głównie Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich, członków Polskiego Związku Zachodniego, nauczycieli, księży, urzędników, ziemian i chłopów. Infografika w przejrzysty sposób przedstawia etap przygotowań do operacji, jej zbrodnicze założenia, formowanie i skład Einsatzgruppen, jej przebieg, wyjątkowy charakter oraz miejsca masowych zbrodni dokonanych przez Niemców w 1939 r.

                                                                                   
 • 1. III Rzesza Niemiecka – geneza zbrodni
  1. III Rzesza Niemiecka – geneza zbrodni
 • 2. Awangarda nazistowskich zbrodniarzy w akcji
  2. Awangarda nazistowskich zbrodniarzy w akcji
 • 3. „Armia terroru” – oddziały zawodowych morderców
  3. „Armia terroru” – oddziały zawodowych morderców
 • 4. Mechanizm zbrodni
  4. Mechanizm zbrodni
 • 5. Zbrodnia bez kary
  5. Zbrodnia bez kary
   
 • 1. The Third German Reich- genesis of the crime
  1. The Third German Reich- genesis of the crime
 • 2. Einsatzgruppen in Poland 1939. The vanguard of Nazi criminals in action
  2. Einsatzgruppen in Poland 1939. The vanguard of Nazi criminals in action
 • 3. "Army of terror"- units of professional murders
  3. "Army of terror"- units of professional murders
 • 4. The mechanism od crime
  4. The mechanism od crime
 • 5. Crime without penalty
  5. Crime without penalty