logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

II Polonijne spotkania z historią najnowszą

W dniach miała miejsce II edycja „Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą” kursu historii najnowszej dla nauczycieli polonijnych szkół z całego świata.

W tegorocznych Polonijnych Spotkaniach wzięli udział pedagodzy z różnego typu placówek edukacyjnych (od szkół sobotnio-niedzielnych po uniwersytety) z Białorusi, Litwy, Ukrainy, Węgier, Rosji, Grecji, Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Kanady i USA.

W ramach „II Polonijnych Spotkań…” zrealizowano 70-godzinny program zajęć. Kurs podzielono na dwie części: stacjonarna odbyła się w Warszawie, a historyczne konwersatorium terenowe – w Gdańsku. W trakcie pierwszej części kursu jego uczestnicy zapoznali się z działalnością Instytutu Pamięci Narodowej i wysłuchali wykładów z najnowszej historii Polski.

Podczas konwersatorium terenowego nauczyciele polonijni mieli okazję zapoznać się z dziejami Gdańska i Wybrzeża; odwiedzili Muzeum Stutthof, Westerplatte, Pocztę Polską, byli pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców i w Stoczni Gdańskiej. Niezmiernie ważne było spotkanie w znajdującej się przy wystawie „Drogi do Wolności” sali edukacyjnej gdańskiego oddziału IPN.

Biuro Edukacji Publicznej IPN zorganizowało „II Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą” we współpracy z Fundacją „Oświata Polska za Granicą”, korzystającą ze środków Senatu RP.

Opcje strony