logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

XII Polonijne spotkania z historią najnowszą

4 lipca 2018 r. odbyło się uroczyste powitanie uczestników dwunastej edycji „Polonijnych spotkań z historią najnowszą”. W spotkaniu wzięli udział wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma oraz zastępca dyrektora Biura Edukacji Narodowej dr Waldemar Brenda.

– Państwo są ambasadorami polskości, którzy kształtują nowe pokolenia – tymi słowami prezes Szpytma powitał gości warsztatów – polskich nauczycieli historii i języka polskiego z zagranicy. Odczytał także list do uczestników spotkań, w którym prezes IPN Jarosław Szarek podkreśla znaczenie misji Instytutu na polu edukacji historycznej i propagowania polskiej historii za granicą. Dr Waldemar Brenda przedstawił gościom warsztatów działania Instytutu związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Na spotkaniu inaugurującym warsztaty uczestnicy zapoznali się z działalnością Instytutu, omówione zostały cele oraz wkład IPN w kształtowanie świadomości historycznej Polaków, zarówno w kraju, jak i za granicą.

  • Nauczyciele polonijni podczas pierwszego dnia zajęć. Fot. Anna Pomykaczová
    Nauczyciele polonijni podczas pierwszego dnia zajęć. Fot. Anna Pomykaczová
  • Nauczyciele polonijni podczas pierwszego dnia zajęć. Fot. Anna Pomykaczová
    Nauczyciele polonijni podczas pierwszego dnia zajęć. Fot. Anna Pomykaczová
  • „Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą. Moja Niepodległa” – 4 lipca 2018. Fot. Jan Dubiel (IPN)
    „Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą. Moja Niepodległa” – 4 lipca 2018. Fot. Jan Dubiel (IPN)

***

W ramach programu polonijnego pion edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej zorganizował coroczną konferencję dla nauczycieli pracujących poza granicami kraju. W tym roku ponad 40 uczestników z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Czech, Estonii, Belgii, Francji, Włoch, Austrii, Stanów Zjednoczonych i Kanady spotkało się pod Warszawą, by poznawać historię Polski. W tym roku wykłady i warsztaty skoncentrowane były wokół tematyki odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Nauczyciele odwiedzili także w Warszawie i okolicach miejsca związane z tematem przewodnim konferencji. Zajęcia zakończyły się 12 lipca. Konferencja „Polonijne spotkania z historią najnowszą” jest corocznym podsumowaniem działań w programie polonijnym.

Program ten jest skierowany przede wszystkim do nauczycieli polonijnych, Polaków – nauczycieli pracujących poza granicami kraju oraz animatorów kultury i języka polskiego.

W ramach programu polonijnego pracownicy Biura Edukacji Narodowej IPN nawiązują kontakty z polonijnymi placówkami oświatowymi, prowadzą różnego typu zajęcia dla nauczycieli, uczniów i środowisk polonijnych, organizują prezentacje wystaw historycznych. Tworzone są także zagraniczne Przystanki Historia IPN, w których pracownicy IPN pojawiają się systematycznie, przybliżając zagadnienia zawiązane z najnowszą historią Polski. Do tej pory uruchomiono takie punkty m.in w Wilnie, Lwowie, Grodnie, Brukseli, na Zaolziu, w Nowym Jorku i Chicago. W ramach tej pracy edukatorzy IPN dotarli do kilkuset nauczycieli oraz kilku tysięcy uczniów żyjących poza granicami kraju.

Opcje strony