logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

IX Polonijne spotkania z historią najnowszą

30 czerwca 2015 r. Prezes IPN dr Łukasz Kamiński uroczyście otworzył IX konferencje Polonijnych spotkań z historią najnowszą oraz wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Wojna się skończyła? Nie dla wszystkich …”

W konferencji bierze udział 37 uczestników z Belgii, Bułgarii, Danii, Francji, Hiszpanii, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Niemiec, Rosji, USA, Ukrainy, Włoch.

W kolejnych dniach nauczyciele polonijni zapoznali się z najnowszymi działaniami i materiałami edukacyjnymi IPN m.in.

Podczas pierwszej części konferencji uczestnicy otrzymywali m.in. przykłady scenariuszy zajęć dotyczące kształcenia patriotycznego, a warsztaty i wykłady odbywały się wokół symboli narodowych, ważnych miejsc pamięci oraz pytania czym jest współczesny patriotyzm.

W dniach 4–5 lipca 2015 r. w ramach IX Polonijnych Spotkań z Historią Najnowszą, organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej, uczestnicy z dwunastu krajów świata przyjechali odwiedzić jedne z ważniejszych miejsc pamięci:

    Państwowe Muzeum Auschwitz–Birkenau

    Muzeum Izbę Pamięci Kopalni „Wujek” w Katowicach

    Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku

    oraz Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.

W tematykę wojenną wprowadziła seria wykładów o Polskim Państwie Podziemnym oraz okupacji niemieckiej i sowieckiej. Niezwykle cennymi okazywały się także wykłady i warsztat o Polakach ratujących Żydów podczas II wojny światowej czy jak zrobić dobrą i ciekawą wystawę o tematyce z historii XX wieku.

 

Niezwykłym przeżyciem stało się spotkanie ze świadkiem historii córka rotmistrza Witolda Pileckiego Zofią Pilecką. W ten sposób też uczestnicy rozpoczęli ostatnią część konferencji dotyczącą historii podziemia niepodległościowego po 1945 i okres PRL-u.

 

10 lipca zakończyły się  IX Polonijne spotkania z historią najnowszą

 

Opcje strony