logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

IV Polonijne spotkania z historią najnowszą

W dniach 5-17 lipca 2010 r. w Domu Pracy Twórczej im. Bolesława Prusa w Oborach k. Konstancina odbyły się IV Polonijne Spotkania z Historią Najnowszą.

 Kurs przeznaczony jest dla polskich i polonijnych nauczycieli z całego świata. W czwartej edycji Spotkań wzięło udział 41 pedagogów z 15 krajów: Białorusi, Bułgarii, Estonii, Francji, Kanady, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Szwecji, Ukrainy, USA, Węgier, Wielkiej Brytanii.

Program Spotkań wypełniły intensywne zajęcia – przeprowadzono prawie 90 godzin zajęć. Były to zarówno wykłady, jak i warsztaty. Składały się na nie: praca ze świadkiem historii i utrwalenie jego wspomnień w taki sposób, by były one podstawą do dalszych działań edukacyjnych bądź naukowych. W tym module kursu zawierało się też szkolenie kamerowe. W ten sposób IPN pozyskał grupę współpracowników, którzy będą mogli gromadzić relacje w swoich środowiskach i utrwalać nieznane dotąd historie.

Drugi ważny moduł zajęć to poznawanie nowoczesnych metod dydaktycznych i wykorzystywanie ich w procesie nauczania. Inne zajęcia dotyczyły takich zagadnień, jak: zagłada polskich Żydów i Polacy ratujący Żydów, filmowe wizje PRL oraz kryzysy PRL w polskim filmie, rola polskiej flagi w najnowszej historii Polski, dzieje „Solidarności”, gry edukacyjne BEP, Zbrodnia Katyńska, a także dzieje polskiej masonerii. Prezentacje: „Podręcznik on-line dla Polonii” oraz „Nauczanie historii on-line” pomogą polskim i polonijnym nauczycielom w ich bieżącej pracy. Ponadto przedstawiciele PAP zaprezentowali uczestnikom Spotkań swoją ogólnodostępną ofertę medialną – portale historyczny i polonijny.

Uczestnicy kursu mieli także okazję zapoznać się z działalnością Instytutu Pamięci Narodowej i ofertą edukacyjną BEP IPN, a także ze specyfiką zasobów archiwalnych IPN. Grupa polonijnych nauczycieli gościła w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów.

Zgodnie z tradycją uczestnicy Polonijnych Spotkań wzięli udział w historycznym spacerze na terenie Powązek wojskowe (gdzie odwiedzili m.in. groby ofiar katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 roku), a także Stare Powązki. Trasa konwersatorium terenowego wiodła do Lublina, gdzie pracownicy miejscowego Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej przeprowadzili zajęcia poświęcone rajdom historycznym jako metodzie upowszechniania wiedzy historycznej. Uczestnicy kursu zwiedzili też miejsca pamięci w Zamku Lubelskim, poświęcone ofiarom nazizmu i komunizmu. Odwiedzono także teren byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku.

Opcje strony