logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

I Polonijne spotkania z historią najnowszą

Kurs historii najnowszej organizowany przez Biuro Edukacji Publicznej IPN – Warszawa, 2–15 lipca 2007 r.

W kursie wzięli udział nauczyciele z polskich placówek edukacyjnych na Białorusi, Litwie, Ukrainie, w Rosji, Grecji, Libanie, Austrii, Francji, Belgii, Szwecji, Kanadzie i USA. Uczestnicy „Spotkań...” mieli okazję zapoznać się z bieżącą działalnością Instytutu oraz najważniejszymi zadaniami zrealizowanymi przez BEP IPN. Najważniejszą częścią kursu były jednak zajęcia merytoryczne. Nauczyciele polonijni wysłuchali wykładów na temat różnych aspektów dziejów Polski podczas II wojny światowej i historii PRL. Wśród wykładowców znaleźli się m.in. prof. Andrzej Friszke, dr hab. Antoni Dudek, dr hab. Jan Żaryn i dr Andrzej Krzysztof Kunert. Uzupełnieniem wykładów były warsztaty prowadzone przez pracowników IPN.

Znakomitym uzupełnieniem zajęć merytorycznych były odwiedziny w Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Ks. Jerzego Popiełuszki, w więzieniu przy ul. Rakowieckiej, w warszawskiej Cytadeli oraz na cmentarzach powązkowskich.

Oprócz stacjonarnej części szkolenia zorganizowane zostało także konwersatorium objazdowe oraz wyjazd studyjny do Krakowa. Trasa konserwatorium terenowego wiodła przez Ossów, Radzymin, Wyszków, Zuzelę, Andrzejewo, Łomżę, Wiznę, Osowiec, Studzieniczną, Sejny, Wigry, Suchowolę, Bohoniki, Supraśl, Białystok, Tykocin, Treblinkę i Sulejówek. Prezentacje, przygotowane przez pracowników BEP dla uczestników kursu, dotyczyły wojny bolszewickiej 1920 r., roli Papieża Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego w powojennych dziejach Polski, kampanii wrześniowej 1939 roku, sowieckiej okupacji Polski w latach 1939–1941 oraz ruchu oporu na Białostocczyźnie w latach 1939–1957. Były także poruszone tematy dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce Ludowej i stosunku władz do nich, postaci ks. Jerzego Popiełuszki i jego związków z „Solidarnością”. Wizyta w Tykocinie i Treblince była pretekstem do omówienia dziejów stosunków polsko-żydowskich i zagłady Żydów podczas II wojny światowej. Siłą rzeczy w trakcie bardzo nieraz intensywnych zajęć nie brakło odniesień do dziejów Polski przedrozbiorowej.

Na zakończenie kursu jego uczestnicy uzyskali zaświadczenia potwierdzające udział w 100-godzinnym programie zajęć – wykładów i warsztatów, zarówno tych „warszawskich”, jak i zorganizowanych w czasie wyjazdowych części „Polonijnych spotkań...” Nauczyciele otrzymali także „Biuletyny IPN” wraz z dołączonymi do nich filmami dokumentalnymi, wybrane „Teki edukacyjne IPN” oraz książki autorstwa Jana Żaryna „Kościół w PRL”. Liczymy na to, że te publikacje przydadzą się nauczycielom w ich pracy dydaktycznej.

Po zakończeniu „Polonijnych spotkań...” głównym – poza ściśle edukacyjnym – celem „Programu polonijnego...” jest nawiązanie i rozszerzane kontaktów ze środowiskami polskimi i polonijnymi za granicą. Ich formuła będzie różnorodna: organizowanie warsztatów dla nauczycieli, wystaw i lekcji muzealnych dla uczniów, rozpropagowanie oferty edukacyjnej i wydawniczej IPN, udział polonijnych placówek edukacyjnych w projektach edukacyjnych organizowanych przez IPN, a także przygotowanie konkursu historycznego, skierowanego do uczniów polskich szkół poza granicami kraju. Mamy nadzieję na taką współpracę, tym bardziej, że wielu uczestników szkolenia również wyrażało pogląd, że byłaby ona nader wskazana.

Organizatorami „Polonijnych spotkań...” byli pracownicy BEP IPN Elżbieta Duda oraz dr Andrzej Zawistowski, który pełnił również funkcję kierownika kursu. W zorganizowaniu i przeprowadzeniu „Polonijnych spotkań...” nieoceniona była pomoc wolontariuszy.

Dwutygodniowe szkolenie zorganizowaliśmy we współpracy z Fundacją „Oświata Polska za Granicą”, korzystającą ze środków Senatu RP.

Opcje strony