logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Zagraniczne Przystanki Historia

 

 

Przystanek Historia za granicą jest czymś więcej niż tylko miejscem spotkań. To punkty na mapie świata gdzie Polacy mogą się spotkać i poczuć wspólną historię, wartości i więź z ojczyzną.

W przystankach zagranicznych edukatorzy , naukowcy i archiwiści przedstawiają podczas warsztatów, wykładów, zajęć i spotkań najważniejsze ustalenia i działania IPN. Edukatorzy poprzez najnowsze metody nauczania i materiały edukacyjne prowadzą zajęcia dla dzieci w polskich szkołach, a także szkolą nauczycieli Naukowcy IPN podczas spotkań i wykładów przedstawiają dorobek swojej pracy. Dzięki kontaktom z polonią ale także lokalna społecznością udaje się pozyskać do „Archiwum pełnego pamięci” bezcenne pamiątki po Polakach na emigracji.

Obecnie aktywnie przystanki historia działają w:

Wilnie, Dyneburgu, Grodnie, Żytomierzu, Lwowie, na Zaolziu, Brukseli, Londynie, Chicago i Nowym Jorku.