logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Zagraniczne Przystanki Historia

 

 

Przystanki Historia za granicą są czymś więcej niż tylko miejscem spotkań. To punkty na mapie świata, gdzie Polacy mogą się spotkać i poczuć wspólną historię, wartości i więź z Ojczyzną.

W zagranicznych Przystankach Historia nasi edukatorzy, naukowcy i archiwiści przedstawiają podczas warsztatów, wykładów, zajęć i spotkań najnowsze ustalenia i najważniejsze działania IPN. Edukatorzy poprzez nowoczesne metody nauczania i atrakcyjne materiały edukacyjne prowadzą zajęcia dla dzieci w polskich placówkach, a także szkolą nauczycieli. Naukowcy IPN podczas spotkań i wykładów przedstawiają swój dorobek badawczy. Dzięki kontaktom z Polonią i lokalną społecznością udaje się pozyskać do „Archiwum pełnego pamięci” bezcenne pamiątki po polskich emigrantach.

Obecnie aktywnie przystanki historia działają w: Wilnie, Dyneburgu, Grodnie, Żytomierzu, Lwowie, na Zaolziu, Brukseli, Londynie, Chicago i Nowym Jorku. W wersji online odbywają się spotkania w Niemczech i Irlandii.

BIURO PRZYSTANKÓW HISTORIA