logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Czechy

Śląsk Cieszyński jako kraina historyczna obejmował południowo-wschodnią cześć Śląska wokół Cieszyna i Olzy. Księstwo Cieszyńskie powstało ok 1290 r. i aż do XVII wieku było pod panowaniem miejscowej linii Piastów. W 1653 r. przeszło pod panowanie Habsburgów.

Na początku 1920 r. miała miejsce nieudana próba przeprowadzenia plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim. Ostatecznie decyzją Rady Ambasadorów z 28 lipca 1920 r. podzielono region (i Cieszyn) pomiędzy Polskę i Czechosłowację (w przybliżeniu wzdłuż rzeki Olzy).

 

Polska mniejszość narodowa w Czechach jest w większości skoncentrowana na Zaolziu i liczy ok 39 tysięcy. Oprócz części autochtonicznych Polaków z Zaolzia jest jeszcze wielu rodaków, którzy przyjechali do Czech w poszukiwaniu pracy m.in. w Ostrawie, Pradze i Mlada Boleslav ( gdzie znajduje się fabryka Skody).

W 2018 r. prezes IPN dr Jarosław Szarek zainaugurował Pryzstanek Hisotria na Zaolziu. Opiekunem Przystanku jest Odział IPN w Katowicach.