logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Czechy

Śląsk Cieszyński jako kraina historyczna obejmował południowo-wschodnią cześć Śląska wokół Cieszyna i Olzy. Księstwo Cieszyńskie powstało ok 1290 r. i aż do XVII wieku było pod panowaniem miejscowej linii Piastów. W 1653 r. przeszło pod panowanie Habsburgów.

Na początku 1920 r. miała miejsce nieudana próba przeprowadzenia plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim. Ostatecznie decyzją Rady Ambasadorów z 28 lipca 1920 r. podzielono region (i Cieszyn) pomiędzy Polskę i Czechosłowację (w przybliżeniu wzdłuż rzeki Olzy).

 

Polska mniejszość narodowa w Czechach jest w większości skoncentrowana na Zaolziu i liczy ok 39 tysięcy. Oprócz części autochtonicznych Polaków z Zaolzia jest jeszcze wielu rodaków, którzy przyjechali do Czech w poszukiwaniu pracy m.in. w Ostrawie, Pradze i Mlada Boleslav ( gdzie znajduje się fabryka Skody).

W 2018 r. prezes IPN dr Jarosław Szarek zainaugurował Pryzstanek Hisotria na Zaolziu. Opiekunem Przystanku jest Odział IPN w Katowicach.

Aktualności

Przystanek Historia IPN na Zaolziu, 19-20 listopada 2019

W ramach zajęć edukatorzy wygłosili wykład poświęcony powstaniom śląskim oraz przeprowadzili warsztaty, podczas których uczniowie zagrali m.in. w grę edukacyjną „Walka o granice II Rzeczypospolitej 1918-1924”. Po zajęciach złożono kwiaty na nagrobku Jana Kubisza na lokalnym cmentarzu.

17.05.2020

Inauguracja działalności Przystanku Historia Zaolzie IPN w Gnojniku, 6 kwietnia 2018

6 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej i Przedszkolu im. Jana Kubisza w Gnojniku odbyła się inauguracja działalności Przystanku Historia Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

17.05.2020