logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Czechy

Śląsk Cieszyński jako kraina historyczna obejmował południowo-wschodnią cześć Śląska wokół Cieszyna i Olzy. Księstwo Cieszyńskie powstało ok 1290 r. i aż do XVII w. było pod panowaniem miejscowej linii Piastów. W 1653 r. przeszło pod panowanie Habsburgów.

Na początku 1920 r. miała miejsce nieudana próba przeprowadzenia plebiscytu na Śląsku Cieszyńskim. Ostatecznie decyzją Rady Ambasadorów z 28 lipca 1920 r. podzielono region (i Cieszyn) pomiędzy Polskę i Czechosłowację (w przybliżeniu wzdłuż rzeki Olzy).

Polska mniejszość narodowa w Czechach jest skoncentrowana głównie na Zaolziu i liczy ok. 39 tysięcy osób. Oprócz części autochtonicznych Polaków z Zaolzia jest jeszcze wielu rodaków, którzy przyjechali do Czech w poszukiwaniu pracy, m.in. w Ostrawie, Pradze i Mlada Boleslav (gdzie znajduje się fabryka Skody).

W 2018 r. prezes IPN dr Jarosław Szarek zainaugurował działalność Przystanku Historia na Zaolziu. Jego opiekunem i koordynatorem jest Oddział IPN w Katowicach.