logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Multimedialna edycja Przystanku Historia na Zaolziu, 11 listopada 2020

W dniu 11 listopada 2020 r. odbyła się kolejna edycja Przystanku Historia na Zaolziu Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Projekt miał na celu przybliżenie uczniom polskich szkół wiadomości z historii Polski z okazji przypadającego 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości.

Oddział Biura Edukacji Narodowej w Katowicach przy współpracy z polskimi nauczycielami w Republice Czeskiej przygotował cykl warsztatów dla dzieci z polskich szkół podstawowych na Zaolziu. Z powodu sytuacji epidemiologicznej zajęcia przeprowadzono w formie multimedialnej. Koordynatorem projektu na Zaolziu była pani Anna Pomykaczowa.

„Niezwykła historia małego misia. Miś Wojtek” był to cykl warsztatów dla uczniów klas I – III oraz zajęcia i warsztaty online. W cykl warsztatów wchodził wykład w formie nagranego pliku mp4 wzbogacony o prezentację multimedialną, której ostatnim slajdem był film edukacyjny dla dzieci w wieku 6 – 10 lat z serii IPN „Co by było gdyby zwierzęta mówiły?”: „Miś Wojtek - film animowany”. Niezwykłe zwierzęta przypominają o ważnych wydarzeniach polskiej historii, które same obserwowały. Jego bohaterem i narratorem jest słynny niedźwiedź Wojtek – żołnierz 2 Korpusu Polskiego. Wojtek opowiada widzom o losach Polaków wywiezionych do Związku Sowieckiego podczas II wojny światowej. Po napaści Niemiec na ZSRS Józef Stalin zgodził się na zorganizowanie armii, do której mogli wstąpić deportowani Polacy. W 1942 r. nowo utworzone wojsko, wraz z ludnością cywilną, zostało ewakuowane do Iranu. Tam kilku polskich żołnierzy kupiło od przygodnie spotkanego chłopca małego niedźwiedzia. Wykład w formie nagranego pliku mp4 oraz prezentacja stanowiły wstęp do filmu, dzieci mogły dowiedzieć się o tym, jak podczas konfliktów zbrojnych (zarówno podczas II wojny światowej, jak i współcześnie) zwierzęta pracowały na rzecz armii. Dzieci mogły zobaczyć przykłady tego, jak w różnych armiach zwierzęta zostawały bohaterami wojennymi. Prezentacja miała na celu wytłumaczenie, dlaczego Miś Wojtek jest jednym z dziesięciu najsłynniejszych zwierząt - bohaterów wojennych II wojny światowej w historii Polski i świata. Cykl warsztatów był przygotowany dla dzieci polskich mieszkających w Czechach i miał dostosowany (uproszczony) poziom języka polskiego w prezentacji oraz wersję z czytaną prezentacją.

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony