logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Niemcy

Polska społeczność w Niemczech jest bardzo zróżnicowana. Są tu Polacy, którzy znaleźli się w obrębie Związku Niemieckiego na skutek przesunięcia granic, oraz Ci, którzy przybyli do Niemiec po zrywach narodowych lub w celach zarobkowych (np. w okresie stanu wojennego lub po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej).

W latach 1870–1914 do Niemiec wyemigrowało ok. 3,5 miliona Polaków. W tym ok. 1,2 miliona Polaków przemieściło się z terenów ówczesnego zaboru pruskiego w głąb Cesarstwa Niemieckiego; 1,2 miliona polskich imigrantów pochodziło z terenów zaboru rosyjskiego, a ok. 1,1 miliona osób pochodziło z terenów zaboru austriackiego.

Tzw. emigracja solidarnościowa, wraz z późnymi przesiedleńcami z lat osiemdziesiątych XX w., stanowi kulturowy i społeczny trzon polskiej zbiorowości w Niemczech.

Obecnie polska mniejszość narodowa w Niemczech liczy od 1,5 do ok. 2 mln osób.

Najliczniejsze skupiska Polaków w Niemczech znajdują się w Zagłębiu Ruhry, Hamburgu i Berlinie.

W związku z licznymi prośbami i kontaktami z polskimi szkołami być może w Niemczech wkrótce powstanie nowy Przystanek Historia.