logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Białoruś

Tereny Białej Rusi od XIII wieku wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, a od 1569 r. aż do rozbiorów należały do Rzeczypospolitej. Największym rodem magnackim na tych ziemiach była rodzina Radziwiłłów. Jedną z główny siedzib rodu w XVII wieku stał się Nieśwież.

Polacy są drugą po Rosjanach pod względem liczebności mniejszością narodową Białorusi. Stanowią według białoruskiego spisu powszechnego ok. 295 tysięcy mieszkańców Republiki Białorusi. Najwięcej Polaków mieszka  w obwodzie grodzieńskim, gdzie stanowią ponad 20%

W 2017 r. prezes IPN dr Jarosław Szarek zainaugurował w Grodnie „Przystanek Historia”. Opiekunem przystanku jest Oddział IPN w Białymstoku.