logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Białoruś

Tereny Białej Rusi od XIII wieku wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, a od 1569 r. aż do rozbiorów należały do Rzeczypospolitej. Największym rodem magnackim na tych ziemiach była rodzina Radziwiłłów. Jedną z główny siedzib rodu w XVII wieku stał się Nieśwież.

Polacy są drugą po Rosjanach pod względem liczebności mniejszością narodową Białorusi. Stanowią według białoruskiego spisu powszechnego ok. 295 tysięcy mieszkańców Republiki Białorusi. Najwięcej Polaków mieszka  w obwodzie grodzieńskim, gdzie stanowią ponad 20%

W 2017 r. prezes IPN dr Jarosław Szarek zainaugurował w Grodnie „Przystanek Historia”. Opiekunem przystanku jest Oddział IPN w Białymstoku.

Aktualności

Spotkanie w cyklu „Przystanek Historia” - Grodno, 27 listopada 2019 r.

Z inicjatywy Konsula Generalnego RP w Grodnie - Jarosława Książka dr Adam Hlebowicz w ramach ,,Przystanku Historia” przybliżył postać księdza Hlebowicza.

16.05.2020

Spotkanie w ramach ,,Przystanku Historia’’ – Grodno, 21 maja 2019

Na zaproszenie konsula generalnego RP w Grodnie Jarosława Książka oraz dyrektor ośrodka „U Centry” Pawła Mażejki w dniu 21 maja 2019 r. historyk olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej Sebastian Nowakowski przybliżył w grodzie nad Niemnem historię Korpusu Ochrony Pogranicza

16.05.2020

Inauguracja Przystanku Historia w Grodnie – 18 listopada 2017

18 listopada w Grodnie została zainaugurowana działalność Przystanku Historia IPN. Jest to już 12 projekt pod pod nazwą „Przystanek Historia”, realizowany przez Oddział IPN w Białymstoku na terenie Warmii i Mazur, województwa podlaskiego oraz za wschodnią granicą Polski

16.05.2020