logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Białoruś

Tereny Białej Rusi od XIII w. wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, a od roku 1569 aż do rozbiorów należały do Rzeczypospolitej. Największym rodem magnackim na tych ziemiach była rodzina Radziwiłłów. Jedną z główny siedzib rodu w XVII w. stał się Nieśwież.

Polacy są drugą po Rosjanach pod względem liczebności mniejszością narodową na Białorusi, liczącą według białoruskiego spisu powszechnego ok. 295 tysięcy mieszkańców Republiki Białorusi. Najwięcej Polaków mieszka  w obwodzie grodzieńskim, gdzie stanowią ponad 20 proc.

W 2017 r. prezes IPN dr Jarosław Szarek zainaugurował w Grodnie „Przystanek Historia”, którego opiekunem i koordynatorem jest Oddział IPN w Białymstoku.