logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wincenty Witos

Biograficzna wystawa elementarna przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN Oddział w Rzeszowie. Prezentuje postać Wincentego Witosa – wybitnego polityka, który urodził się 21 stycznia 1874 r. w Wierzchosławicach w powiecie tarnowskim. Choć nie zdobył formalnego wykształcenia, już w dzieciństwie nauczył się ciężkiej pracy i konsekwencji w realizacji celów. Od młodości angażował się też w działalność społeczną, stopniowo poszerzając jej horyzonty. Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej stał się jednym z liderów ruchu ludowego, został posłem na Sejm Krajowy we Lwowie i do Rady Państwa w Wiedniu.  Swoją pozycję wykorzystywał do działań zmierzających do odzyskania niepodległości, a w odrodzonej Polsce trzykrotnie obejmował urząd premiera. Uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich polityków, nigdy nie oderwał się od chłopskich korzeni i stał się niekwestionowanym autorytetem ruchu ludowego, również dla kolejnych pokoleń.

Autor wystawy: Zenon Fajger

Recenzja: dr Marcin Bukała, Szymon Węglowski, dr hab. Marek Gałęzowski

Korekta: Małgorzata Kuźniar (Wyd. Edytorial)

Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak

Skład: Katarzyna Hudzicka-Chochorowska, Karol Czechowicz

W wystawie wykorzystano zdjęcia: Archiwum Państwowego w Krakowie Oddział w Tarnowie, Igora Witowicza, Muzeum Wincentego Witosa, w Wierzchosławicach, Zakładu Historii Ruchu Ludowego

Panele wystawy

Opcje strony