logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wystawa „Pokolenie Baczyńskiego” – Łódź, 26 listopada – 20 grudnia 2021

W kończącym się roku stulecia urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego serdecznie zapraszamy na prezentację wystawy plenerowej IPN „Pokolenie Baczyńskiego”. Do 20 grudnia można ją obejrzeć na Rynku łódzkiej Manufaktury (ul. Jana Karskiego 5).

8 grudnia zaprosiliśmy w tym miejscu na briefing, na którym krótko przedstawiliśmy ekspozycję.

W pokoleniu Baczyńskiego były postacie znane, ale także wielu bohaterów zapomnianych. Prezentowaną wystawą ich wszystkich symbolicznie upamiętniamy i przypominamy.

Byli pierwszym pokoleniem wychowanym w niepodległej Polsce. Wyrastali w duchu służby bliźnim i Ojczyźnie, kształcąc się z nadzieją na przyczynienie się do rozwoju kraju. Zamiast tego u progu dorosłości stanęli wobec kataklizmu II wojny światowej, który obrócił w gruzy ich świat i marzenia. Stali się wówczas trzonem Polski Walczącej, dając dowody bezprzykładnego bohaterstwa na barykadach Powstania Warszawskiego czy też w długotrwałej powojennej partyzantce przeciwko komunistycznemu zniewoleniu. Kwiat ich pokolenia poległ w walce, jak poeta Krzysztof K. Baczyński, lub został wymordowany przez najeźdźców. Jakże wielu doświadczyło piekła niemieckich i sowieckich obozów.

Ci, którzy przeżyli, podnosili kraj z ruin i podtrzymywali starania o odzyskanie niepodległości. Wielu stało się przewodnikami dla potomnych i strażnikami najważniejszych wartości. Wśród nich był Karol Wojtyła, któremu przypadło zadanie kontynuowania misji św. Piotra, oraz Ryszard Kaczorowski – ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Pokolenie to przeniosło etos dawnej Rzeczypospolitej do Polski odrodzonej po 1989 r. Jego ostatni przedstawiciele mają nawet 100 lat. Odchodząc, pozostawiają po sobie pamięć najtragiczniej doświadczonego, ale i najpiękniejszego pokolenia, jakie dotychczas wydał nasz naród.

* * *

Wystawa „Pokolenie Baczyńskiego” (w jęz. polskim i angielskim) została przygotowana przez pion edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej. Składa się z części ogólnopolskiej oraz trzynastu wersji regionalnych, przygotowanych przez oddziały i delegatury IPN z całego kraju. Inauguracyjna prezentacja wystawy miała miejsce na Dziedzińcu Wielkim Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum od 27 września do 15 listopada 2021 r. Obecnie wystawa w trzynastu wersjach regionalnych jest prezentowana w kolejnych miastach w Polsce.

W Łodzi poznajemy biografie Krzysztofa K. Baczyńskiego, Karola Wojtyły, Reginy Pleśniewicz i Anieli Dziewulskiej-Łosiowej (część ogólnopolska), a także Marka Edelmana, Haliny Szwarc i Jerzego Miecznikowskiego (część regionalna).

Autorką części łódzkiej jest Marzena Kumosińska, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi.

fot. Jacek Trajdos

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej

 • fot. Jacek Trajdos
  fot. Jacek Trajdos
 • fot. Jacek Trajdos
  fot. Jacek Trajdos
 • fot. Jacek Trajdos
  fot. Jacek Trajdos
 • fot. Jacek Trajdos
  fot. Jacek Trajdos
 • fot. Jacek Trajdos
  fot. Jacek Trajdos
 • fot. Jacek Trajdos
  fot. Jacek Trajdos
 • fot. Jacek Trajdos
  fot. Jacek Trajdos
 • fot. Jacek Trajdos
  fot. Jacek Trajdos
 • fot. Jacek Trajdos
  fot. Jacek Trajdos
 • fot. Jacek Trajdos
  fot. Jacek Trajdos
 • fot. Jacek Trajdos
  fot. Jacek Trajdos
 • fot. Jacek Trajdos
  fot. Jacek Trajdos
 • fot. Jacek Trajdos
  fot. Jacek Trajdos
 • fot. Jacek Trajdos
  fot. Jacek Trajdos
 • fot. Jacek Trajdos
  fot. Jacek Trajdos
 • fot. Jacek Trajdos
  fot. Jacek Trajdos

Opcje strony