logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Niemiecka operacja "Tannenberg" w Polsce

Wystawa Niemiecka operacja „Tannenberg” w Polsce została przygotowana w poznańskim oddziale IPN w ramach projektu wystawienniczego „Wystawy Elementarne IPN”.

Na 18 planszach wystawy przedstawiono podstawowe informacje dotyczące genezy, przeprowadzenia i skutków działania niemieckich grup operacyjnych (Einsatzgruppen) w Polsce w 1939 r. oraz współpracujących z nimi niemieckimi formacjami paramilitarnymi pod kryptonimem „Tannenberg”. Była to pierwsza ludobójcza operacja przeprowadzona przez Niemców w okresie drugiej wojny światowej. Jej ofiarą do końca 1939 r. padło około 47 000 przedstawicieli polskich warstw przywódczych oraz kilka tysięcy Żydów.

 

autor: Tomasz Cieślak

koncepcja graficzna serii: Aleksandra Kaiper-Miszułowicz
opracowanie graficzne: Marcin Kucewicz
recenzja: dr hab. Filip Musiał, dr Izabela Mazanowska

Pliki wystawy w formacie B1 (100 x 70 cm) oraz A3 można pobrać i wydrukować we własnym zakresie

Panele wystawy

Opcje strony