logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Stanisław Maczek

Elementarna wystawa biograficzna poświęcona gen. Stanisławowi Maczkowi przygotowana została przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach.

Generał Stanisław Maczek, dowódca 1. Dywizji Pancernej, należy do grona najbardziej rozpoznawalnych w kraju i za granicą dowódców Polskich Sił Zbrojnych w czasie II wojny światowej. Jego osobowość i zdolności dowódcze zjednywały mu uznanie i szacunek przełożonych, współpracowników i podkomendnych, budując legendę „Bacy” – wymagającego dowódcy o otwartym sercu. W jubileuszowej publikacji z okazji setnych urodzin generała, jego kolega i następca na stanowisku dowódcy 1. Dywizji Pancernej, gen. Klemens Rudnicki napisał: „Maczek nigdy nie walczył o swoją sławę, czy swoje honory, nigdy nie sięgał po buławę hetmańską, a jednak wraz ze swoją Dywizją przeszedł do historii i legendy prawego żołnierza polskiego”. Zmarł w Edynburgu dwa lata później, 11 grudnia 1994 r., a jego doczesne szczątki złożono wśród żołnierzy 1. Dywizji Pancernej na Polskim Honorowym Cmentarzu Wojskowym w Bredzie.

Gen. broni Stanisław Maczek przyszedł na świat w Szczercu pod Lwowem w 1892 r. Uczestniczył w I wojnie światowej, wojnie z Ukraińcami i wojnie polsko-bolszewickiej. W odrodzonej Rzeczpospolitej rozpoczął karierę oficera zawodowego. Uczestniczył w walkach z Niemcami od pierwszych godzin wybuchu II wojny światowej, jako dowódca 10. Brygady Kawalerii. Utworzona na Wyspach Brytyjskich 1. Dywizja Pancerna uczestniczyła w krwawych walkach we Francji w 1944 r. oraz wyzwalaniu miast flandryjskich w Belgii i Holandii. Była jedyną jednostką PSZ, która zakończyła szlak bojowy na terytorium Niemiec w 1945 r.   

Autor wystawy: Ryszard Mozgol

Recenzja: dr Piotr Chmielowiec, dr hab. Filip Musiał

Koncepcja graficzna serii: Paulina Żak

Skład: Aleksandra Korol-Chudy

Korekta: Monika Rosenbaum

W wystawie wykorzystano zdjęcia i materiały: Narodowego Archiwum Cyfrowego, Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni K. Sosnkowskiego, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. W. Sikorskiego w Londynie / Fundacja Ośrodka Karta, Stadsarchief Roeselare, Stadsarchief Breda, Heemkring Molenheide, Photography Archive Fortepan; prywatnych zbiorów Karoliny Maczek-Skillen, Gilles’a Lapersa, Adama Kurusa, Piotra Sadowskiego, Grzegorza Grześkowiaka; fotografie wykonane przez Aleksandrę Korol-Chudy, Krzysztofa Łojkę i Theo Borghstijna; rysunki Jerzego Ozgi; mapę szlaku bojowego 1. Dywizji Pancernej, pochodzącą z infografiki „1. Dywizja Pancerna” przygotowanej przez OBEN IPN we Wrocławiu.

Panele wystawy

Opcje strony