logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Finał Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej – Warszawa, 12–13 czerwca 2017

Licealiści z II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu zwyciężyli w pojedynku na argumenty w II Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. W debacie finałowej pokonali drużynę z III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu. Młodzi entuzjaści historii zmierzyli się z tezą „Istnienie Polskiego Rządu na Uchodźstwie po II wojnie światowej miało kluczowe znaczenie dla sprawy polskiej”. Trzecie miejsce wywalczyli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

* * *

W tegorocznej edycji projektu edukacyjnego „Turniej Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej” wzięło udział 79 drużyn z całej Polski. Celem turnieju jest zapoznanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z historią Polski XX wieku z wykorzystaniem debaty oksfordzkiej.

Do wielkiego finału Turnieju zakwalifikowało się osiem drużyn, które zwyciężyły w turniejach regionalnych: w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu – reprezentujących następujące szkoły:

  • II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu
  • III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie
  • III Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Kantego w Poznaniu
  • VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku
  • II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
  • I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie
  • I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji w Warszawie
  • I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

Wszystkie debaty oceniane były przez ekspertów i jurorów, którzy zwracali uwagę nie tylko na sposób debatowania oraz przedstawienia swoich racji, ale przede wszystkim na dobór merytorycznych argumentów. Historycy IPN zadbali także o odpowiedni komentarz do każdej z rozgrywek.

W pierwszym dniu turnieju drużyny debatowały wokół następujących tez: „Józef Piłsudski odegrał najważniejszą rolę w procesie odzyskania niepodległości przez Polskę po I wojnie światowej”, „Powstanie COP było największym sukcesem II RP”, „Pozostanie na emigracji po II wojnie światowej było najlepszym rozwiązaniem dla żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”, „Komunistycznym władzom powojennej Polski udało się zniszczyć należną pamięć o Żołnierzach Wyklętych”.

13 czerwca w debacie o III miejsce nad tezą „W porównaniu z innymi społeczeństwami okupowanej Europy Polacy zrobili wiele dla ratowania Żydów w czasie Holokaustu” wystąpiły drużyny z Ostrzeszowa i Inowrocławia. Miejsce na podium wywalczyli uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Komentarz historyczny po debacie wygłosił prof. dr hab. Jan Żaryn – Senator RP.

Następnie rozpoczęła się  debata z udziałem uczniów Technikum nr 26 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Włodzimierza Dolańskiego w Krakowie nad tezą „List biskupów polskich do niemieckich w 1965 roku był przedwczesnym wyciągnięciem ręki do Niemców”. Debata była podsumowaniem pionierskiej pracy metodą debaty oksfordzkiej z uczniami niewidomymi. Podczas prezentacji w Sejmie RP drużyny wystąpiły w składach mieszanych – uczniów widzących i niewidzących. Komentarz historyczny po debacie wygłosił prof. dr hab. Jerzy Eisler – dyrektor Oddziału IPN w Warszawie.

Turniej zakończyła debata finałowa nad tezą „Istnienie Polskiego Rządu na Uchodźstwie po II wojnie światowej miało kluczowe znaczenie dla sprawy polskiej”. W debacie finałowej spotkały się drużyny z Wałbrzycha i Poznania. Zwyciężyli licealiści z II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Wałbrzychu, drużyna z Poznania zajęła drugie miejsce w turnieju. Komentarz historyczny po debacie wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Wolsza – zastępca przewodniczącego Kolegium IPN.

* * *

Celem turnieju jest zapoznanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z historią Polski XX wieku z wykorzystaniem debaty oksfordzkiej. Idea debaty oksfordzkiej wywodzi się z Uniwersytetu Oksfordzkiego i jest formą uporządkowanej dyskusji nad tezą – jedna drużyna występuje po stronie tezy, druga przeciwko niej. Bardzo duży nacisk kładzie się na kulturę słowa i szacunek do oponenta. W Polsce model debaty oksfordzkiej pojawił się w tatach 90. z inicjatywy prof. Zbigniewa Pełczyńskiego.

Projekt Instytutu Pamięci Narodowej na tak dużą skalę (w roku szkolnym 2016/17 Turniej Debat Historycznych był największym turniejem debat oksfordzkich w Polsce) jest realizowany po raz drugi, dzięki wsparciu wielu środowisk debatanckich w całej Polsce: Fundacja Edukacyjna G5, Fundacja Projekty Edukacyjne, Instytut Debaty Publicznej, Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, Fundacja „Nowy Głos”, Tarnowska Liga Debatancka,  Stowarzyszenie „Nowe Przestrzenie” oraz Koło Naukowe Badań nad Konkurencyjnością SGH. 

Patronat honorowy nad Turniejem objęli: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.

Opcje strony