logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wielki finał projektu edukacyjnego Turniej Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej – Warszawa, 16–17 czerwca 2016

Teza finałuturnieju brzmiała „Bez Norymbergi dla komunistów nie można budować państwaprawa”, pierwsze miejsce zajęła drużyna z VI Liceum Ogólnokształcącego im.Wacława Sierpińskiego w Gdyni.

W dniach 16–17 czerwca 2016 r. w Sejmie RP odbył się wielki finałTurnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, organizowany przezIPN i Kancelarię Sejmu. W szranki stanęło dwanaście drużyn, które zwyciężyły wregionalnych turniejach, organizowanych po raz pierwszy w tym roku szkolnymprzez oddziały IPN w całym kraju.

W debaciefinałowej wystąpili uczniowie III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie oraz VI LOim. Wacława Sierpińskiego w Gdyni, którzy dyskutowali nad tezą „Bez Norymbergidla komunistów nie można budować państwa prawa”. Licealiści z Lublinaprzekonywali, że rozliczenie z komunizmem jest konieczne dla zbudowania państwaprawa, m.in. dlatego, że takie rozliczenie jest warunkiem fundamentalnego dlaspołeczności ludzkiej poczucia sprawiedliwości. Przeciwnego zdania byliuczniowie z Gdyni, którzy z kolei udowadniali, że demokratyczne państwo prawamoże sprawnie funkcjonować bez „gigantycznych i kosztownych procesów”, takichjakie były po 1945 r. w Norymberdze.

Przed finałemturnieju odbyła się debata o trzecie miejsce; jej teza brzmiała: „Rok 1966 tobardziej Millenium niż Tysiąclecie”. Wygrała ją drużyna LO im. MarszałkaStanisława Małachowskiego w Płocku. Czwarte miejsce zajęli uczniowie I LO im.Tadeusza Kościuszki w Wieluniu.

Debaty finałoweodbyły się Sali Kolumnowej Sejmu w obecności marszałka Senatu StanisławaKarczewskiego, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina i prezesaIPN Łukasza Kamińskiego. Zorganizowano je w formacie debaty oksfordzkiej. Maona na celu przekonanie publiczności do prezentowanych racji i jest formązainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych historią Polski XX wieku.Dodatkowym zamierzeniem było przekonanie młodzieży, że logika argumentacji wdebacie może być wyrafinowaną rozrywką intelektualną.

Fot. Henryk Domagała

Opcje strony