logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

IV rozbiór Polski – puzzle edukacyjne

Mapa to jeden z ważniejszych środków dydaktycznych stosowanych na lekcji historii. Lokalizacja w przestrzeni odgrywa ważną rolę w poznawaniu minionych wydarzeń, ich porządkowaniu i synchronizacji. Współczesna edukacja oczekuje od nauczyciela stosowania aktywizujących metod kształcenia, wymagających zaangażowania uczniów podczas lekcji. Temu służą puzzle edukacyjne IV rozbiór Polski – narzędzie dydaktyczne, które ma pomóc w utrwalaniu materiału oraz kształcić umiejętność orientacji przestrzennej i czytania mapy.

Puzzle powstały w wyniku dwuletnich testów, prowadzonych podczas zajęć z uczniami wszystkich typów szkół na każdym etapie edukacji. Składają się z mapy historycznej okupowanej Polski (z końca 1939 roku) z uwzględnieniem wcześniejszych zmian granic w regionie, dokonanych w latach 1938–1939, naniesionej na tradycyjne puzzle o wymiarach 120 x 96 cm (ułożenie 156 elementów zajmuje ok. 15 minut), oraz 44 kart ze zdjęciami archiwalnymi, opatrzonych komentarzem historycznym systematyzującym wiedzę o wydarzeniach politycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1938–1939.

Prezentowane narzędzie dydaktyczne można wykorzystywać na lekcji historii: jako ćwiczenie zapoznające uczniów z mapą historyczną lub jako grę edukacyjną z wykorzystaniem mapy i kart informacyjnych. W zależności od liczby jednostek lekcyjnych, którymi dysponuje nauczyciel, można przeprowadzić rozgrywki w trzech wariantach czasowych: 45, 90 lub 120 min.

Puzzle dostępne tylko podczas szkoleń i działań edukacyjnych IPN.

 

 

 

 

Opcje strony