logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Deportacje Górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku

Infografika "Deportacje Górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku" to kolejny materiał edukacyjny poświęcony temu zagadnieniu przygotowany w Oddziałowym Biurze Edukacji Narodowej w Katowicach. Jej centralnym elementem graficznym jest mapa wskazująca usytuowanie województwa śląskiego oraz głównych miejsc deportacji Górnoślązaków do Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich w 1945 r.

Infografika zawiera również podstawowe informacje dotyczące:

  • przebiegu wydarzeń na Górnym Śląsku w 1945 r.,
  • decyzji, na podstawie których przeprowadzono aresztowania, internowania i deportacje z tego terenu, liczby osób dotkniętych tymi działaniami,
  • warunków transportu i pobytu w sowieckich łagrach,
  • śmiertelności wśród deportowanych,
  • konsekwencji tych wydarzeń dla społeczeństwa Górnego Śląska i państwa.

Infografiki dostępne są dla nauczycieli w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Henryka Sławika (Katowice, ul. Św. Jana 10, III piętro) w godzinach 8.00-15.00 (do wyczerpania nakładu).

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony