logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Powstania Śląskie. Geneza. Przebieg. Skutki

W styczniu 1919 r. rozpoczęła się w Paryżu konferencja pokojowa, która miała zadecydować o kształcie powojennej Europy. Strona polska przedstawiła podczas obrad m.in. kwestię przyszłej przynależności Górnego Śląska, żądając przyłączenia tego obszaru do Polski. Na mocy traktatu wersalskiego, podpisanego 28 czerwca 1919 r., o losach Górnego Śląska miał rozstrzygnąć plebiscyt. Żadna ze stron nie była zadowolona z tego rozwiązania.

Infografika I Powstanie Śląskie. Geneza. Przebieg. Skutki

Infografika została przygotowana przez zespół edukatorów Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Można w niej znaleźć podstawowe informacje, pozwalające na przedstawienie wydarzeń poprzedzających wybuch powstania, okoliczności jego wybuchu, przebieg i konsekwencje wydarzeń z sierpnia 1919 roku. Infografika zawiera 3 mapy, 5 fotografii, 2 diagramy i kalendarium wydarzeń.

 

Infografika II Powstanie Śląskie. Geneza. Przebieg. Skutki

Kontynuacja projektu, w ramach którego ukazała się  infografika dotycząca I Powstania Śląskiego. Materiały edukacyjne zostały przygotowane przez zespół edukatorów Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. W infografice II Powstanie Śląskie. Geneza. Przebieg. Skutki można znaleźć podstawowe informacje pozwalające na przedstawienie wydarzeń poprzedzających wybuch powstania, okoliczności jego wybuchu, przebieg i konsekwencje.

 

Infografika Plebiscyt na Górnym Śląsku

Infografika „Plebiscyt na Górnym Śląsku” jest trzecią odsłoną projektu zapoczątkowanego w 2019 r. Można w niej znaleźć podstawowe informacje na temat kampanii plebiscytowej, przebiegu oraz konsekwencji plebiscytu na Górnym Śląsku, który odbył się 20 marca 1921 r. Jej sporą część zajmują przykłady polskiej i niemieckiej propagandy plebiscytowej – gazety, pocztów, czy plakaty. Zawiera ponadto mapę, 3 diagramy i kalendarium wydarzeń.

 

Infografika III Powstanie Śląskie. Geneza. Przebieg. Skutki.

Infografika „III Powstanie Śląskie. Geneza. Przebieg. Skutki” jest kolejną odsłoną projektu, w ramach którego powstały infografiki na temat wydarzeń na Górnym Śląsku w latach 1919-1922. Materiał edukacyjny został przygotowany przez zespół edukatorów Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. W infografice można znaleźć podstawowe informacje pozwalające na przedstawienie wydarzeń poprzedzających wybuch III powstania śląskiego, okoliczności jego wybuchu, przebieg i konsekwencje. Zawiera ona 2 mapy, 4 diagramy, 3 fotografie oraz kalendarium wydarzeń.

Infografika Województwo śląskie w II RP (1922-1939)

Infografika została przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach. Można znaleźć w niej podstawowej informacje, pozwalające na przedstawienie funkcjonowania województwa śląskiego w granicach II Rzeczpospolitej. Materiał zawiera 2 mapy, 6 diagramów oraz 8 fotografii.

Infografika „Województwo śląskie (1922-1939)” stanowi piątą część projektu zapoczątkowanego w 2019 r., w ramach którego przygotowano serię infografik poświęconych powstaniom śląskim i plebiscytowi. Historia czy funkcjonowanie województwa śląskiego – a warto zaznaczyć, że oprócz szerokiej autonomii wyróżniało się ono również tym, że posiadało olbrzymi potencjał gospodarczy i było najmniejszym województwem na mapie II RP – nie jest zagadnieniem szerzej znanym w przestrzeni edukacyjnej. Infografika pozwoli wypełnić tę lukę. Ze względu na swoją interdyscyplinarność z powodzeniem może zostać wykorzystana nie tylko w trakcie lekcji historii.

Infografikę w wersji drukowanej można odebrać w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN im. Henryka Sławika w Katowicach od 24 czerwca 2022 r.

Infografiki dostępne są dla nauczycieli w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika w Katowicach (ul. Św. Jana 10, 3 piętro)  po uprzednim umówieniu się telefonicznym 32 207 07 00 (do wyczerpania nakładu).

Opcje strony