logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Ustrój i konstytucja

Seria infografik pt. „Ustrój polityczny”, jest jedną z cyklu, poświęconego II Rzeczpospolitej – jej historii, życiu politycznemu, kulturalnemu, naukowemu i gospodarczemu.

Pierwsza plansza, zatytułowana „System rządów”, w klarowny sposób prezentuje ustawy zasadnicze. Od słynnego Dekretu z 22 listopada 1918 r., poprzez Małą konstytucję, Konstytucję marcową, Nowelę sierpniową i Konstytucją kwietniową ustrój Rzeczpospolitej ewoluował od systemu naczelnikowskiego, przez parlamentarno – gabinetowy do autorytarnego. Dzięki przejrzystemu układowi graficznemu możemy zaobserwować kierunek i logikę przemian, powodowanych niełatwymi uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi II Rzeczpospolitej.

Kolejna infografika to zestawienie dwóch najważniejszych ustaw – konstytucji marcowej z 1921 r. i kwietniowej z 1935 r. Pierwsza z nich, wprowadzała system parlamentarno – gabinetowy i czyniła z sejmu centrum władzy państwowej. Druga przesunęła większość uprawnień do sfery wykonawczej. Niełatwa materia zapisów ustawowych i zmiany kompetencji organów władzy zobrazowane są poprzez notatki przypięte symetrycznie do dwóch tablic, symbolizujących ww. konstytucje.

Następne plansze poświęcimy kluczowym zagadnieniom życia i ustroju politycznego jak: przyczyny i skutki przewrotu majowego w 1926 r., kadencje sejmu i senatu wraz z marszałkami obu izb, główne stronnictwa polityczne oraz struktura polityczno – administracyjna państwa. Opiszemy historię i pozycję głowy państwa – prezydenta i jego zmieniającą się rolę. W przejrzysty sposób zaprezentujemy kolejne rady ministrów oraz ich programy polityczne i wprowadzone reformy. Nie pominiemy również specyficznych w II Rzeczpospolitej postaci Naczelnego Wodza i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych.

 

 • Ustrój polityczny II RP
  Ustrój polityczny II RP
 • Ustrój polityczny II RP
  Ustrój polityczny II RP
 • Przewrót majowy 1926 część 1
  Przewrót majowy 1926 część 1
 • Przewrót majowy 1926 część 2
  Przewrót majowy 1926 część 2

 

Opcje strony