logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wolne Miasto Gdańsk

Zgodnie z zapisami traktatu wersalskiego kończącego I wojnę światową Gdańsk miał stać się wolnym miastem pod protektoratem Ligi Narodów, z pewnymi uprawnieniami przysługującymi Polsce. Ostatecznie Wolne Miasto Gdańsk zostało proklamowane 15 listopada 1920 r. i powstało jako wynik kompromisu, który nie zadowalał ani Polaków, ani Niemców. W późniejszych latach stało się to przyczyną wielu sporów polsko-niemieckich, tym bardziej, że  odsetek Polaków zamieszkujących na jego terenie wynosił 9 – 13 %. 

Prezentowane infografiki przedstawiają wybrane zagadnienia związane z życiem Polaków na terenie WMG. Poruszone zostały w nich kwestie uprawnień strony polskiej na terenie Gdańska, funkcjonowanie Komisariatu Generalnego Rzeczpospolitej czy Gminy Polskiej Związku Polaków. Przedstawiono również wybrane organizacje, które zrzeszały Polaków w różnym wieku, a które łączył jedne nadrzędny cel – budzenie i podtrzymywanie świadomości narodowej.

Osobnym została potraktowana kwestia szkolnictwa na terenie WMG, a dzięki zamieszczonej mapie i tabelą łatwiej można zwizualizować sobie jak dużo pracy włożono w rozwój tej ważnej dziedziny.

Ostatnia część została poświęcona represjom wobec Polaków na terenie WMG w latach ’30 XX w., ale również masowym aresztowaniom na początku września 1939 r.

Opcje strony