logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Czerwiec 1956

W czerwcu 1956 r. w Poznaniu doszło do pierwszego, po zakończeniu II wojny światowej, masowego wystąpienia społeczeństwa polskiego przeciwko władzy komunistycznej. Źródłem buntu byli pracownicy Zakładów im. Hipolita Cegielskiego (przemianowane na im. Józefa Stalina), do których dołączyły załogi innych zakładów oraz mieszkańcy miasta.

Prezentowana przez pion edukacyjny IPN Oddział w Poznaniu infografika poświęcona tym wydarzeniom, przedstawia okoliczności buntu, którego uczestników szacuje się na około 100 tysięcy osób. Opracowanie syntetycznie przedstawia najważniejsze jego etapy oraz negatywne konsekwencje jakie ponieśli biorący w nim udział uczestnicy. Infografika zwraca także uwagę na przełamanie polityki utajniania w okresie PRL prawdziwego oblicza tych wydarzeń, czego efektem jest odsłonięcie Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 r.

 

 • 1b
  1b
 • 2b
  2b
 • 3b
  3b
 • 4b
  4b

 

Opcje strony