logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich w infografice

"Karpacka Brygada! Daleki jest świat! Daleki żołnierza tułaczy ślad. Daleka jest droga w zawiejach i mgłach, od śniegów Narwiku w libijski piach. Maszeruje Brygada, maszeruje, maszeruje co tchu, co tchu! Bo z daleka jej Polska wypatruje, wyczekuje dzień po dniu."

 

9 maja 1942 r. Naczelny Wódz, gen. Władysław Sikorski, zatwierdził nazwę 3. Dywizji Strzelców Karpackich (3. DSK). Sześć dni wcześniej wydał rozkaz o jej sformowaniu z dniem 3 maja 1942 r. Dowódcą nowej formacji został gen. bryg. Stanisław Kopański, stojący dotychczas na czele, wsławionej obroną Tobruku, Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich (SBSK).

Więcej o historii formacji: https://przystanekhistoria.pl/pa2/tematy/polskie-sily-zbrojne-po/67200,Monte-Cassino-Senio-Bolonia-O-3-Dywizji-Strzelcow-Karpackich.html

Zachęcamy do samodzielnego i bezpłatnego pobierania infografik historycznych poświęconych Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich (późniejszej 3 Dywizji Strzelców Karpackich).

Opracowanie merytoryczne i realizacja projektu: Joanna Dardzińska. Opracowanie graficzne: Marcin Wierzchowski.

Panele wystawy

Opcje strony