logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Radomski Czerwiec 1976

scenariusz i rysunki: Przemysław Ochnia
Lublin–Radom 2013, 64 s.

 

Komiks jest ilustrowanym opisem wydarzeń Czerwca 1976 r. w Radomiu. Na kilkuset planszach ich autor, znany radomski plastyk Przemysław Ochnia, pokazał najbardziej dramatyczne momenty protestu, począwszy od strajku w Zakładach Metalowych im. gen. Waltera w Radomiu, przez walki uliczne na ulicach miasta, po pomoc, jaką represjonowanym robotnikom udzielali działacze Komitetu Obrony Robotników. Wydarzenia te Czytelnik śledzi przez pryzmat losów z jednej strony postaci historycznych (np. Janusza Prokopiaka – I sekretarza KW PZPR w Radomiu, Mariana Mozgawy – komendanta wojewódzkiego MO w Radomiu, gen. Bogusława Stachury – szefa sztabu operacji „LATO 76"), a z drugiej zwykłych radomian, reprezentowanych przez rodzinę pracowników „Waltera". Wydawnictwo uzupełnia dodatek historyczny przygotowany przez pracowników Biura Edukacji Publicznej IPN, dr. Pawła Sasankę i Arkadiusza Kutkowskiego. Komiks będzie idealną pomocą w nauczaniu historii najnowszej i z pewnością zostanie przyjęty życzliwie zwłaszcza przez młodszego Czytelnika.

* * *

25 czerwca 1976 r. to jedna z ważniejszych dat w najnowszej historii Radomia. Związana jest z robotniczymi strajkami i demonstracjami , które – poza Radomiem – ogarnęły także inne ośrodki przemysłowe w Polsce, w tym Płock i Ursus. Historycy szacują, że w różnego rodzaju akcjach protestacyjnych wzięło wówczas udział 70–80 tys. osób w co najmniej 90 zakładach pracy na terenie 24 województw.

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony