logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Komiks w PRL, PRL w komiksie

Marcin Krzanicki, Komiks w PRL, PRL w komiksie, Rzeszów 2011, 173 s.

Album jest próbą określenia miejsca i roli komiksu w Polsce Ludowej. O ile komiksy okresu stalinowskiego można określić jako służalcze wobec systemu, o tyle używanie podobnego określenia wobec późniejszych wydawnictw byłoby daleko idącym uproszczeniem. Nie można zaprzeczyć temu, że aby publikować, trzeba było się wpisać w ramy wyznaczone przez system i jego mocodawców – określone konwencje, kalki, zadania dydaktyczne itd. Z drugiej strony komiksy publikowane w czasopismach bardzo często były wyłącznie historiami obrazkowymi mającymi zabawić czy rozśmieszyć czytelnika. Komiks PRL-u był specyficznym i ciekawym zjawiskiem i na trwałe wpisał się w popkulturową historię tego okresu.

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony