logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Deportacje Górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku.

Jesienią 2020 r. ukazało się drugie, rozszerzone i zaktualizowane wydanie teki edukacyjnej Deportacje Górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku (I wyd. w 2008 r.).

W drugim wydaniu teki został zachowany podział na Materiały dla nauczyciela, Materiały dla ucznia oraz Karty. Nowym elementem, stanowiącym integralną część teki, jest płyta CD DVD. Materiały dla nauczyciela zawierają pięć scenariuszy lekcji, które mogą być wykorzystane na zajęciach z historii, języka polskiego, godzinie wychowawczej, lekcji regionalnej czy wiedzy o społeczeństwie w najwyższych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych. Zachęcamy nauczycieli do okazjonalnego wykorzystania Dodatkowych ćwiczeń i małych projektów badawczych, fragmentów prac konkursowych (Kalejdoskop wydarzeń we wspomnieniach rodzin), a także unikatowego materiału ikonograficznego i map znajdujących się na Kartach oraz nagrań na płycie DVD dołączonej do teki (notacje, film Przemilczana tragedia). Dla osób planujących rozszerzenie zajęć poświęconych deportacjom polecamy propozycje wycieczek edukacyjnych oraz przykładowe tematy esejów. Zarówno uczniom, jak i nauczycielom zamierzającym pogłębić swoją wiedzę na temat wywózek zaproponowano odpowiednią bibliografię, natomiast podstawową wiedzę można zdobyć podczas lektury Wprowadzenia autorstwa dr. Dariusza Węgrzyna. Uzupełnienie wiedzy stanowią dwa kalendaria: Kalendarium wydarzeń oraz Kalendarium wkroczenia Armii Czerwonej na Górny Śląsk (styczeń – maj 1945 roku) oraz Wybór źródeł. Michał Skwara, prokurator OKŚZpNP IPN w Katowicach, omawia efekty prowadzonego śledztwa „w sprawie zbrodni komunistycznej, będącej jednocześnie zbrodnią przeciwko ludzkości, polegającej na deportacji mieszkańców Śląska – Górnego, Opolskiego i Cieszyńskiego, połączonej ze szczególnym udręczeniem”. Ważną rolę w upamiętnieniu tragicznych wydarzeń 1945 r. pełni Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku, które utworzono w 2015 r. w Radzionkowie we współpracy z ówczesnym Biurem Edukacji Publicznej IPN.

 

 

Deportacje Górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku. Teka edukacyjna, Katowice 2020, wydanie II rozszerzone i zaktualizowane, Materiały dla nauczyciela s. 48, Materiały dla ucznia s. 87, Karty 01–63, Karty 64–67 (mapy nr 1–4), płyta CD DVD.

Wprowadzenie, opracowanie merytoryczne map nr 3 i 4: dr Dariusz Węgrzyn

Scenariusze lekcji, bibliografia dla nauczyciela, Kalendarium wydarzeń, biogramy, słownik pojęć, wybór źródeł, bibliografia dla ucznia: dr Kornelia Banaś, Marcin Niedurny, dr Andrzej Sznajder

Koordynacja projektu drugiego wydania, omówienie zawartości teki, ćwiczenia dodatkowe i małe projekty badawcze, kalejdoskop wydarzeń we wspomnieniach rodzin, przykładowe tematy esejów, propozycje wycieczek edukacyjnych, spis kart zawartych w tece, zawartość płyty dołączonej do teki: dr Kornelia Banaś

Śledztwo OKŚZpNP IPN Oddział w Katowicach: prokurator Michał Skwara

Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku: Judyta Ścigała

Dodatek do teki: Płyta DVD – „Deportacje Górnoślązaków do ZSRS w 1945 roku” Opracowanie płyty: GALTEL FILM Grzegorz Barański

Projekt graficzny: Krzysztof Findziński, Tomasz Ginter, Łukasz Pogoda

Projekt okładki: Sylwia Szafrańska

Korekta i redakcja: Monika Rosenbaum

Skład oraz opracowanie graficzne map nr 3 i 4: Bogusław Nikonowicz (nikostudio.pl)

Recenzenci: dr Sebastian Rosenbaum, Magdalena Dzienis-Todorczuk

Teki edukacyjne IPN nie są dostępne w sprzedaży. Przekazywane są bezpłatnie nauczycielom i przedstawicielom innych placówek oświatowych, uczestniczących w okołopakietowych kursach metodycznych organizowanych przez IPN. W sprawie kursów prosimy kontaktować się z Biurem Edukacji Narodowej w Warszawie lub właściwym terytorialnie Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej.

Opcje strony