logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Polskie drogi do niepodległości 1914–1918

Polskie drogi do niepodległości 1914–1918, wybór i opracowanie źródeł: Katarzyna Helik, Paweł Kowalski, Magdalena Zapolska-Downar, Łódź–Warszawa 2020, 200 s., ISBN 978-83-8098-828-6                

Wybór źródeł dla szkół z zakresu dziejów politycznych ziem polskich w latach I wojny światowej, uzupełniony o zagadnienia z historii społecznej i gospodarczej. Zamieszczono tu zarówno teksty powszechnie znane i często analizowane na lekcjach historii (np. Orędzie prezydenta Wilsona, Akt 5 listoapda), jak i teksty, które chociażby z racji ich rozproszenia w różnych publikacjach mogą być trudniej dostępne. Zgrupowano je w czterech blokach tematycznych: część I. Polacy wobec idei odzyskania niepodległości, część II. Polskie formacje zbrojne na frontach I wojny światowej, część III. Sprawa polska w polityce międzynarodowej i część IV. Za kulisami wojny. Każdemu tekstowi towarzyszą ćwiczenia źródłowe, kalendarium najważniejszych wydarzeń oraz ciekawostki historyczne. Informacje tam zawarte mają ułatwić czytelnikom analizę źródeł i zrozumienie ich kontekstu historycznego oraz poszerzenie wiedzy o wydarzeniach opisanych w tych tekstach.                

Opcje strony