logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Ocaleni z „nieludzkiej ziemi”. Materiały edukacyjne

Ocaleni z „nieludzkiej ziemi”. Materiały edukacyjne, opracowanie Paweł Kowalski, Artur Ossowski, Adam Sitarek, Łódź 2012 ((Biblioteka Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi, t. XXVI), zeszyt 1 (Historia) 111 s., zeszyt 2 (Źródła) 75 s.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli szkół ponadpodstawowych, uczących historii według nowej podstawy programowej. Wydawnictwo składa się z dwóch części.

Pierwszy zeszyt zawiera opracowania historyczne omawiające sytuację na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej przed II wojną światową i po agresji sowieckiej, losy obywateli polskich deportowanych i więzionych przez władze ZSRS, powstanie armii gen. Władysława Andersa i jej ewakuację wraz z ludnością cywilną na Bliski Wschód, funkcjonowanie polskich osiedli uchodźczych, szlak bojowy II Korpusu Polskiego i powojenne repatriacje.

W drugim zeszycie znajduje się wybór tekstów źródłowych wraz z ćwiczeniami źródłowymi.

zdjęcie zajawkowe

Opcje strony