logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

"Zbrodnia Katyńska

W „Tekach edukacyjnych IPN” nauczyciele i uczniowie znajdą źró­dła historyczne oraz materiały dydaktyczne dotyczące najnowszej historii Polski (1939–1989).

Są one odpowiedzią na proś­by nauczycieli o pomoce dydaktyczne umoż­liwiające przybliżenie uczniom wszystkich, zwłaszcza najtrudniejszych i kontrowersyjnych, tematów z historii Polski w tym okresie.

Teka edukacyjna, którą oddajemy w Państwa ręce, jest poświęcona zbrodni katyńskiej. Mord popełniony przez Sowietów w 1940 r. na ponad 4 tys. polskich oficerów, których groby Niemcy odkryli w 1943 r. w lesie niedaleko Smoleńska, stał się symbolem kaźni prawie 22 tys. obywateli polskich – jeńców wojennych, w większości oficerów i policjantów, więźniów NKWD – nie tylko w Katyniu, Kalininie (dzisiejszym Twerze) i Charkowie, ale także w wielu nieujawnionych przez władze ZSRS i Rosji miejscach.

Autorzy pragną udostępnić nauczycielom i uczniom szeroki wybór materiałów źródłowych, ikonograficznych oraz pomocy naukowych. Zamieszczają w niniejszej pozycji świadectwa walki o pamięć i prawdę. Materiał, opracowany zgodnie z nową podstawą programową nauczania historii, skierowany jest głównie do uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, lecz może być także wykorzystany na poziomie gimnazjalnym.

Teka ma pełnić funkcję pomocy w nauczaniu historii oraz w prowadzeniu lekcji wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego. Składa się z materiałów dla nauczyciela, materiałów dla ucznia i kart. Do całości jest dołączona płyta CD. Zamieszczone w niej scenariusze lekcji i ćwiczenia dają nauczycielowi możliwość wykorzystania ich na lekcji wychowawczej, jak również przy uroczystościach rocznicowych. Różnorodne źródła oraz materiały ikonograficzne mogą być dowolnie zastosowane – na przykład w formie prezentacji multimedialnych. Teka edukacyjna została przygotowana w krakowskim Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej.

Opcje strony