logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

„Propaganda Polski Ludowej”

Propaganda Polski Ludowej. Teki edukacyjne IPN. Materiały dla nauczyciela (scenariusze lekcji, ćwiczenia źródłowe, tematy esejów, bibliografia dla nauczyciela). Materiały dla ucznia (historia, słownik pojęć, biogramy, schematy, wybór źródeł, bibliografia dla ucznia). Karty (plakaty, rysunki satyryczne, zdjęcia), wybór i opracowanie materiałów: Paweł Kowalski, Izabella Modzelewska-Rysak, Grzegorz Nawrot, Artur Ossowski, Leszek Rysak, Łódź 2007. Teka w komplecie zawiera płytę DVD. Teki dostępne dla uczestników szkoleń dla nauczycieli organizowanych przez IPN Oddział w Łodzi.

Teka powstała w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Celem autorów wydawnictwa było zebranie tekstów źródłowych i materiałów ikonograficznych reprezentatywnych dla propagandy Polski Ludowej w różnych okresach jej funkcjonowania. Przybliżenie tzw. frontu walki ideologicznej w państwie komunistycznym wydaje się być ważne dla zrozumienia zasad funkcjonowania państwa totalitarnego i sposobów zniewolenia przez nie społeczeństwa. Działania podejmowane w tej dziedzinie przez władze komunistyczne miały szeroki i różnorodny charakter. Obowiązek realizacji tych zadań spoczywał na wszystkich instytucjach rządowych i partyjnych. Nadzorował je pion ideologiczno-propagandowy KC PZPR, który ulegał licznym przekształceniom organizacyjnym, i jego agendy terenowe, a także sekretarze KC. W sytuacji, gdy prawie każdy przejaw życia miał podtekst polityczny, narzędziami indoktrynacji stały się: edukacja, sztuka, nauka, sport, a jej polem działania: szkoły, uniwersytety, teatry, galerie, stadiony, itp. Zamieszczone w tece edukacyjnej materiały prezentują różne typy i formy propagandy: propagandę funkcjonującą w sferze słowa oraz propagandę wizualną, propagandę sukcesu i propagandę piętnującą wrogów socjalistycznego państwa.

Teka edukacyjna składa się z materiałów i pomocy edukacyjnych, które z powodzeniem można wykorzystać na lekcjach języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Będą one pomocne przy realizacji tematów z zakresu teorii języka, roli mediów w społeczeństwie, a także historii Polski Ludowej i dziejów dwudziestowiecznego totalitaryzmu.

Na dołączonej do publikacji płycie znaleźć można Galerię propagandy, zawierającą bogaty wybór propagandy wizualnej wraz z komentarzem historycznym oraz teksty źródłowe zamieszczone w zeszytach dla ucznia. 

Opcje strony