logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

„Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941”

Pakiety edukacyjne przygotowywane przez Biuro Edukacji Publicznej IPN nie są dostępne w sprzedaży. Przekazywane są bezpłatnie nauczycielom i przedstawicielom innych placówek oświatowych, uczestniczących w okołopakietowych kursach metodycznych organizowanych przez Wydział Edukacyjny BEP IPN. W sprawie kursów prosimy kontaktować się z Centralą BEP w Warszawie lub właściwym terytorialnie Oddziałowym Biurem Edukacji Publicznej.

Pakiet edukacyjny „Polskie Państwo Podziemne w latach 1939–1941” został przygotowany przez pracowników Biura Edukacji Publicznej i Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej w Warszawie. Jest pierwszym z planowanej serii trzech pakietów poświęconych Polskiemu Państwu Podziemnemu w latach 1939–1945. Obejmuje okres od 1 września 1939 r., a więc od wybuchu drugiej wojny światowej, do rozpoczęcia wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 r.
Wprowadzeniem do pakietu jest esej omawiający najważniejsze problemy związane z kształtowaniem się polskiego podziemia w latach 1939–1941. Następnie zamieszczono słownik pojęć, biogramy ważniejszych postaci i tablicę synchronistyczną. Bogaty materiał źródłowy został tak dobrany, aby pokazać różnorodne aspekty formowania się Polskiego Państwa Podziemnego. Źródła ciekawe graficznie, zdjęcia ważniejszych postaci, mapy oraz schematy ukazujące strukturę polskiego podziemia opublikowane zostały na załączonych do pakietu luźnych kartach. Ważnym elementem pakietu jest też bibliografia obejmująca najważniejszą literaturę związaną z tematem.
Materiały znajdujące się w pakiecie zasadniczo dotyczą okresu do czerwca 1941 r., data ta jest jednak traktowana umownie. Kilka z publikowanych tekstów źródłowych omawia wydarzenia późniejsze, sięgające jesieni 1941 r, także przy biogramach i słowniku pojęć trudno byłoby je pominąć.
Z wyborem źródeł korespondują trzy scenariusze lekcji historii, przeznaczone przede wszystkim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, część z nich (przy odpowiedniej modyfikacji) może być wykorzystana także w gimnazjum. Z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych zamieszczony został scenariusz lekcji języka polskiego oparty na lekturze „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Bogaty materiał źródłowy daje nauczycielom możliwość prowadzenia lekcji także według własnych pomysłów.
Kolejne pakiety dotyczące Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1941–1945 zostaną opublikowane w następnych latach.

Opcje strony