logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

„Szczecin. Grudzień '70 – Styczeń '71”

Pakiet edukacyjny „Szczecin. Grudzień '70 – Styczeń '71” przybliża jedno z najważniejszych i najbardziej dramatycznych wydarzeń w powojennej historii Szczecina.

Przy tworzeniu publikacji zostały wykorzystane materiały aktowe i ikonograficzne, zgromadzone w trakcie przygotowywania albumu „Zbuntowane miasto. Szczeciński Grudzień '70 – Styczeń '71”. W pakiecie omówione zostały przyczyny, przebieg, i konsekwencje wydarzeń z grudnia 1970 r. i stycznia 1971 r. Istotną częścią są wybrane materiały źródłowe – zdjęcia, dokumenty i skany gazet z omawianego okresu. Zostały one tak dobrane, aby prezentowały różne aspekty wydarzeń grudniowych i styczniowych. Szczególnie cenne dla uczniów może być zestawienie materiałów ilustrujących bieg wydarzeń widzianych oczami robotników i władzy.

Z wyborem źródeł korespondują scenariusze lekcji historii, języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie, przeznaczone dla uczniów, ze źródłami tekstowymi i ikonograficznymi oraz grupowe rozwiązywanie problemów. Scenariusze te są tylko jedną z wielu możliwości wykorzystania zgromadzonych w publikacji materiałów.

Dopełnieniem pakietu jest płyta CD, która zawiera całość materiału zamieszczonego w broszurze, a ponadto dodatkowe dokumenty, zdjęcia oraz nagrania dźwiękowe i prezentację multimedialną.

Opcje strony