logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Ćwiczenia dla uczniów do pobrania

Zawierają trzydzieści siedem zadań tekstowych, dziewięć kart pracy i trzy eseje nawiązujące do zamieszczonych materiałów źródłowych. Ćwiczenia trudniejsze, odwołujące się do podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych w zakresie rozszerzonym albo wykraczające poza podstawę programową, zostały oznaczone gwiazdką (*). Zamieszczony wybór zadań przeznaczony jest do pracy indywidualnej i grupowej na zajęciach lekcyjnych, jak i w domu.

Opcje strony