logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Scenariusze lekcji dla nauczycieli

Zawierają dwie propozycje przeprowadzenia pojedynczych lekcji dla uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Pierwszy, ukazujący w sposób przekrojowy życiorys bohatera, przeznaczony jest do realizacji na zajęciach okolicznościowych w klasach IV – VIII. Drugi, adresowany do starszej młodzieży, dotyczy okresu internowania Prymasa. Uzupełnieniem materiałów tekstowych są infografiki i multimedia.

Opcje strony