logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Fotografie

Ukazują losy Stefana Wyszyńskiego od lat dziecinnych do dnia pogrzebu. Pochodzą ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Prymasowskiego, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Ośrodka KARTA i zbiorów prywatnych.

 • Stefan Wyszyński z rodzicami i siostrami, Zuzela 1906. Od lewej Stanisława, matka Julianna z Janiną (na kolanach), ojciec Stanisław, Stefan i Anastazja/AIPSKW
  Stefan Wyszyński z rodzicami i siostrami, Zuzela 1906. Od lewej Stanisława, matka Julianna z Janiną (na kolanach), ojciec Stanisław, Stefan i Anastazja/AIPSKW
 • Przyszły kardynał z matką Julianną, Zuzela 1906 / AIPN w Warszawie
  Przyszły kardynał z matką Julianną, Zuzela 1906 / AIPN w Warszawie
 • Stefan Wyszyński z ojcem, Zuzela 1906 /AIPSKW
  Stefan Wyszyński z ojcem, Zuzela 1906 /AIPSKW
 • Stefan Wyszyński przed wyjazdem do gimnazjum w Warszawie, Andrzejewo 1912 /AIPSKW
  Stefan Wyszyński przed wyjazdem do gimnazjum w Warszawie, Andrzejewo 1912 /AIPSKW
 • Kleryk Stefan Wyszyński (stoi w środku) z kolegami z Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, 1921 /AIPSKW
  Kleryk Stefan Wyszyński (stoi w środku) z kolegami z Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, 1921 /AIPSKW
 • Neoprezbiter Stefan Wyszyński, Włocławek 1924 /AIPSKW
  Neoprezbiter Stefan Wyszyński, Włocławek 1924 /AIPSKW
 • Ksiądz Stefan Wyszyński – student prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 1925–1928 /AIPSKW
  Ksiądz Stefan Wyszyński – student prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 1925–1928 /AIPSKW
 • Fotografia rodzinna: Wrociszew, wakacje 1926. Od lewej stoją Janina, ks. Stefan Wyszyński i Stanisława; poniżej siedzą druga matka Eugenia z Godlewskich i ojciec Stanisław; klęczy przyrodnie rodzeństwo Julia i Tadeusz /AIPSKW
  Fotografia rodzinna: Wrociszew, wakacje 1926. Od lewej stoją Janina, ks. Stefan Wyszyński i Stanisława; poniżej siedzą druga matka Eugenia z Godlewskich i ojciec Stanisław; klęczy przyrodnie rodzeństwo Julia i Tadeusz /AIPSKW
 • Protokół z egzaminu doktorskiego i obrony doktoratu ks. Stefana Wyszyńskiego wraz z nadaniem stopnia doktora prawa kanonicznego, 21 i 22 VI 1929 /AIPSKW
  Protokół z egzaminu doktorskiego i obrony doktoratu ks. Stefana Wyszyńskiego wraz z nadaniem stopnia doktora prawa kanonicznego, 21 i 22 VI 1929 /AIPSKW
 • „Ateneum Kapłańskie” – miesięcznik wydawany w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, 1934 /AIPSKW
  „Ateneum Kapłańskie” – miesięcznik wydawany w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, 1934 /AIPSKW
 • Ks. Stefan Wyszyński ze studentami KUL na Kasprowym Wierchu, 1937 /AIPSKW
  Ks. Stefan Wyszyński ze studentami KUL na Kasprowym Wierchu, 1937 /AIPSKW
 • Obiad po ślubie Marii i Jana Dzieduszyckich; Zarzecze, 20 VIII 1942 /AIPSKW
  Obiad po ślubie Marii i Jana Dzieduszyckich; Zarzecze, 20 VIII 1942 /AIPSKW
 • Ksiądz Stefan Wyszyński z nauczycielami i wychowankami ośrodka dla osób niewidomych w Laskach, lipiec 1943 /AIPSKW
  Ksiądz Stefan Wyszyński z nauczycielami i wychowankami ośrodka dla osób niewidomych w Laskach, lipiec 1943 /AIPSKW
 • Biskup Stefan Wyszyński z matką Elżbietą Różą Czacką i Maria Okońską, Laski 1946 r. /AIPSKW
  Biskup Stefan Wyszyński z matką Elżbietą Różą Czacką i Maria Okońską, Laski 1946 r. /AIPSKW
 • Biskup Stefan Wyszyński w gronie kapłanów, Lublin 1948 /AIPSKW
  Biskup Stefan Wyszyński w gronie kapłanów, Lublin 1948 /AIPSKW
 • Jubileusz siedemsetlecia kanonizacji św. Stanisława biskupa, Kraków 1953 /AIPSKW
  Jubileusz siedemsetlecia kanonizacji św. Stanisława biskupa, Kraków 1953 /AIPSKW
 • Prymas Stefan Wyszyński na werandzie klasztoru Sióstr Nazaretanek, Komańcza 1956 /NAC
  Prymas Stefan Wyszyński na werandzie klasztoru Sióstr Nazaretanek, Komańcza 1956 /NAC
 • Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński przy biurku w swoim pokoju w domu Sióstr Nazaretanek, 1956 /NAC
  Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński przy biurku w swoim pokoju w domu Sióstr Nazaretanek, 1956 /NAC
 • Prymas Wyszyński w okresie internowania w Komańczy, 1956 /AIPSKW
  Prymas Wyszyński w okresie internowania w Komańczy, 1956 /AIPSKW
 • Pusty fotel podczas złożenia jasnogórskich ślubowań – symbol nieobecnego prymasa Polski, Jasna Góra 1956 /AIPSKW
  Pusty fotel podczas złożenia jasnogórskich ślubowań – symbol nieobecnego prymasa Polski, Jasna Góra 1956 /AIPSKW
 • Patriarcha Wenecji kard. Angelo Roncalli (późniejszy papież Jan XXIII) wraz z kard. Stefanem Wyszyńskim, 1957 /AIPSKW
  Patriarcha Wenecji kard. Angelo Roncalli (późniejszy papież Jan XXIII) wraz z kard. Stefanem Wyszyńskim, 1957 /AIPSKW
 • Kard. Stefan Wyszyński z papieżem Janem XXIII, Watykan 1958 [?] /AIPN w Warszawie
  Kard. Stefan Wyszyński z papieżem Janem XXIII, Watykan 1958 [?] /AIPN w Warszawie
 • Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński podczas rozmowy z dziećmi, wczesne lata sześćdziesiąte /NAC
  Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński podczas rozmowy z dziećmi, wczesne lata sześćdziesiąte /NAC
 • Prymas Stefan Wyszyński na łonie przyrody, Warszawa 1961 / AIPSKW
  Prymas Stefan Wyszyński na łonie przyrody, Warszawa 1961 / AIPSKW
 • Audiencja prymasa Stefana Wyszyńskiego i biskupów polskich u papieża Jana XXIII, Watykan 1962 /AIPSKW
  Audiencja prymasa Stefana Wyszyńskiego i biskupów polskich u papieża Jana XXIII, Watykan 1962 /AIPSKW
 • Plan rozmieszczenia obiektów sąsiadujących z rezydencją arcybiskupów warszawskich przy ul. Miodowej, sporządzony przez funkcjonariuszy SB w celu doboru miejsc umożliwiających im prowadzenie inwigilacji m.in. osób zamieszkałych i pracujących w rezydencji, 1962 /AIPN w Warszawie
  Plan rozmieszczenia obiektów sąsiadujących z rezydencją arcybiskupów warszawskich przy ul. Miodowej, sporządzony przez funkcjonariuszy SB w celu doboru miejsc umożliwiających im prowadzenie inwigilacji m.in. osób zamieszkałych i pracujących w rezydencji, 1962 /AIPN w Warszawie
 • Zdjęcie legitymacyjne kard. Stefana Wyszyńskiego, załączone do dokumentacji Służby Bezpieczeństwa z 1963 r. /AIPN
  Zdjęcie legitymacyjne kard. Stefana Wyszyńskiego, załączone do dokumentacji Służby Bezpieczeństwa z 1963 r. /AIPN
 • Plan rozmieszczenia punktu zakrytego krypt. „Trapez” oraz punktu ukrycia wywiadowców krypt. „Arena”, wykorzystywanych przez funkcjonariuszy SB do prowadzenia obserwacji rezydencji arcybiskupów warszawskich, 1964 /AIPN w Warszawie
  Plan rozmieszczenia punktu zakrytego krypt. „Trapez” oraz punktu ukrycia wywiadowców krypt. „Arena”, wykorzystywanych przez funkcjonariuszy SB do prowadzenia obserwacji rezydencji arcybiskupów warszawskich, 1964 /AIPN w Warszawie
 • Uroczystości milenijne na Jasnej Górze. Pusty fotel symbolizujący nieobecnego papieża Pawła VI, Jasna Góra 1966 /AIPSKW
  Uroczystości milenijne na Jasnej Górze. Pusty fotel symbolizujący nieobecnego papieża Pawła VI, Jasna Góra 1966 /AIPSKW
 • Wierni podczas uroczystości milenijnych na Jasnej Górze, 3 V 1966 /NAC
  Wierni podczas uroczystości milenijnych na Jasnej Górze, 3 V 1966 /NAC
 • Przeor Jasnej Góry o. Teofil Krauze podaje ks. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu korony papieskie, 3 V 1966 /NAC
  Przeor Jasnej Góry o. Teofil Krauze podaje ks. kard. Stefanowi Wyszyńskiemu korony papieskie, 3 V 1966 /NAC
 • Obchody Sacrum Poloniae Millennium w Warszawie, kościół św. Stanisława Kostki, 1966 /AIPSKW
  Obchody Sacrum Poloniae Millennium w Warszawie, kościół św. Stanisława Kostki, 1966 /AIPSKW
 • Uroczystości milenijne na Skałce. Przemówienie prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, 8 V 1966 /NAC
  Uroczystości milenijne na Skałce. Przemówienie prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, 8 V 1966 /NAC
 • Powitanie prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego przez duchowieństwo i mieszkańców Warszawy, 22 VI 1966 /NAC
  Powitanie prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego przez duchowieństwo i mieszkańców Warszawy, 22 VI 1966 /NAC
 • Kard. Stefan Wyszyński z papieżem Pawłem VI, Watykan 1966 [?] /AIPN w Warszawie
  Kard. Stefan Wyszyński z papieżem Pawłem VI, Watykan 1966 [?] /AIPN w Warszawie
 • Z kardynałem Karolem Wojtyłą w czasie uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej, Jasna Góra 1967 /AIPSKW
  Z kardynałem Karolem Wojtyłą w czasie uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej, Jasna Góra 1967 /AIPSKW
 • Msza święta w pierwszą rocznicę uroczystości milenijnych na Jasnej Górze w Częstochowie. Na pierwszym planie abp Karol Wojtyła i prymas Stefan Wyszyński, 3 V 1967 /AIPN
  Msza święta w pierwszą rocznicę uroczystości milenijnych na Jasnej Górze w Częstochowie. Na pierwszym planie abp Karol Wojtyła i prymas Stefan Wyszyński, 3 V 1967 /AIPN
 • Kard. Wyszyński z rodziną. Od lewej stoją: ks. Włodzimierz Sułek, Zdzisław Sułek, NN, Danuta Sułek, kard. Wyszyński, Tadeusz Wyszyński, Michalina Sułek i Stefan Jurkiewicz. Od lewej siedzą: Janina Jurkiewicz, Anastazja Sułek, Stanisław Wyszyński, Stanisława Jarosz. Rezydencja arcybiskupów warszawskich, Warszawa, ul. Miodowa 17/19, 8 V 1967 /AIPN w Warszawie
  Kard. Wyszyński z rodziną. Od lewej stoją: ks. Włodzimierz Sułek, Zdzisław Sułek, NN, Danuta Sułek, kard. Wyszyński, Tadeusz Wyszyński, Michalina Sułek i Stefan Jurkiewicz. Od lewej siedzą: Janina Jurkiewicz, Anastazja Sułek, Stanisław Wyszyński, Stanisława Jarosz. Rezydencja arcybiskupów warszawskich, Warszawa, ul. Miodowa 17/19, 8 V 1967 /AIPN w Warszawie
 • Kard. Stefan Wyszyński podczas uroczystości koronacji Obrazu Matki Bożej w Świętej Lipce, 11 VIII 1968 /AIPN w Warszawie
  Kard. Stefan Wyszyński podczas uroczystości koronacji Obrazu Matki Bożej w Świętej Lipce, 11 VIII 1968 /AIPN w Warszawie
 • Kard. Stefan Wyszyński podczas uroczystości na Jasnej Górze, 3 V 1970 /AIPN
  Kard. Stefan Wyszyński podczas uroczystości na Jasnej Górze, 3 V 1970 /AIPN
 • Wakacje na Bachledówce w klasztorze oo. Paulinów, 1970 /AIPSKW
  Wakacje na Bachledówce w klasztorze oo. Paulinów, 1970 /AIPSKW
 • Na urlopie. Kard. Wyszyńskiemu w czasie spaceru towarzyszą członkinie Instytutu Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Wspomożycielki Kościoła oraz bp Bronisław Dąbrowski FDP i ks. Alojzy Orszulik; Bachledówka, lipiec 1971 /AIPN w Warszawie
  Na urlopie. Kard. Wyszyńskiemu w czasie spaceru towarzyszą członkinie Instytutu Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Wspomożycielki Kościoła oraz bp Bronisław Dąbrowski FDP i ks. Alojzy Orszulik; Bachledówka, lipiec 1971 /AIPN w Warszawie
 • Obrady Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa 1971 /AIPN w Warszawie
  Obrady Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa 1971 /AIPN w Warszawie
 • Uroczystości z udziałem papieża Pawła VI, Watykan 1971 /AIPSKW
  Uroczystości z udziałem papieża Pawła VI, Watykan 1971 /AIPSKW
 • Kard. Stefan Wyszyński w czasie urlopu; Bachledówka, lipiec 1972 /AIPN w Warszawie
  Kard. Stefan Wyszyński w czasie urlopu; Bachledówka, lipiec 1972 /AIPN w Warszawie
 • Z ks. Jerzym Popiełuszką (drugi z lewej) podczas uroczystości święceń kapłańskich, 1972. /Ośrodek KARTA
  Z ks. Jerzym Popiełuszką (drugi z lewej) podczas uroczystości święceń kapłańskich, 1972. /Ośrodek KARTA
 • Spotkanie prymasa Stefana Wyszyńskiego i kardynała Karola Wojtyły z góralami na Bachledówce, 1973 / AIPSKW
  Spotkanie prymasa Stefana Wyszyńskiego i kardynała Karola Wojtyły z góralami na Bachledówce, 1973 / AIPSKW
 • Prymas Polski wręcza papieżowi Pawłowi VI różaniec z korali, które zdobiły słynący cudami obraz jasnogórski Matki Bożej Królowej Polski /AIPSKW
  Prymas Polski wręcza papieżowi Pawłowi VI różaniec z korali, które zdobiły słynący cudami obraz jasnogórski Matki Bożej Królowej Polski /AIPSKW
 • Powitanie kard. Stefana Wyszyńskiego po powrocie z Rzymu. Dworzec Gdański w Warszawie, 12 XII 1973 /AIPN w Warszawie
  Powitanie kard. Stefana Wyszyńskiego po powrocie z Rzymu. Dworzec Gdański w Warszawie, 12 XII 1973 /AIPN w Warszawie
 • Uroczystość poświęcenia przez kard. Stefana Wyszyńskiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Zbroszy Dużej k. Grójca, 17 VIII 1974 /zbiory ks. Czesława Sadłowskiego
  Uroczystość poświęcenia przez kard. Stefana Wyszyńskiego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Zbroszy Dużej k. Grójca, 17 VIII 1974 /zbiory ks. Czesława Sadłowskiego
 • Kazanie do wiernych podczas poświęcenia kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Zbroszy Dużej k. Grójca, 17 VIII 1974 /zbiory ks. Czesława Sadłowskiego
  Kazanie do wiernych podczas poświęcenia kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Zbroszy Dużej k. Grójca, 17 VIII 1974 /zbiory ks. Czesława Sadłowskiego
 • Obrady Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa, ul. Miodowa 17/19 /AIPN w Warszawie
  Obrady Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa, ul. Miodowa 17/19 /AIPN w Warszawie
 • Kard. Stefan Wyszyński w otoczeniu członkiń Instytutu Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Wspomożycielki Kościoła, m.in. Janiny Michalskiej i Marii Okońskiej / AIPN w Warszawie
  Kard. Stefan Wyszyński w otoczeniu członkiń Instytutu Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Wspomożycielki Kościoła, m.in. Janiny Michalskiej i Marii Okońskiej / AIPN w Warszawie
 • Na urlopie. W czasie wypoczynku kard. Wyszyńskiemu towarzyszą (od lewej): o. Jerzy Tomziński OSPPE, kard. Karol Wojtyła, ks. Andrzej Maria Deskur /AIPN w Warszawie
  Na urlopie. W czasie wypoczynku kard. Wyszyńskiemu towarzyszą (od lewej): o. Jerzy Tomziński OSPPE, kard. Karol Wojtyła, ks. Andrzej Maria Deskur /AIPN w Warszawie
 • Kard. Stefan Wyszyński podczas pracy, za nim stoi Maria Okońska. Rezydencja arcybiskupów warszawskich, Warszawa, ul. Miodowa 17/19 /AIPN w Warszawie
  Kard. Stefan Wyszyński podczas pracy, za nim stoi Maria Okońska. Rezydencja arcybiskupów warszawskich, Warszawa, ul. Miodowa 17/19 /AIPN w Warszawie
 • Rozpoczęcie peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji poznańskiej z udziałem prymasa Stefana Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyły, Ostrów Wielkopolski 1976 /AIPSKW
  Rozpoczęcie peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w archidiecezji poznańskiej z udziałem prymasa Stefana Wyszyńskiego i kard. Karola Wojtyły, Ostrów Wielkopolski 1976 /AIPSKW
 • Oficjalna wizyta I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka w Watykanie. Spotkanie Edwarda Gierka z prymasem Polski kardynałem Stefanem Wyszyńskim w ambasadzie PRL w Rzymie. W głębi sekretarz KC PZPR Stanisław Kania, Rzym 29.11.1977. /PAP/Andrzej Kossobudzki
  Oficjalna wizyta I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka w Watykanie. Spotkanie Edwarda Gierka z prymasem Polski kardynałem Stefanem Wyszyńskim w ambasadzie PRL w Rzymie. W głębi sekretarz KC PZPR Stanisław Kania, Rzym 29.11.1977. /PAP/Andrzej Kossobudzki
 • Homagium złożone przez Prymasa Tysiąclecia papieżowi Janowi Pawłowi II, Watykan 1978 /AIPSKW
  Homagium złożone przez Prymasa Tysiąclecia papieżowi Janowi Pawłowi II, Watykan 1978 /AIPSKW
 • Kard. Stefan Wyszyński z papieżem Janem Pawłem II, Watykan 1978 /AIPN w Warszawie
  Kard. Stefan Wyszyński z papieżem Janem Pawłem II, Watykan 1978 /AIPN w Warszawie
 • Kard. Stefan Wyszyński w trakcie przywitania przez władze państwowe i wojskowe papieża Jana Pawła II podczas jego pierwszej pielgrzymki do Polski; Warszawa, 2 VI 1979 /AIPN
  Kard. Stefan Wyszyński w trakcie przywitania przez władze państwowe i wojskowe papieża Jana Pawła II podczas jego pierwszej pielgrzymki do Polski; Warszawa, 2 VI 1979 /AIPN
 • W czasie pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, Warszawa 1979 /AIPSKW
  W czasie pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, Warszawa 1979 /AIPSKW
 • Z przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechem Wałęsą. /Ośrodek KARTA
  Z przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechem Wałęsą. /Ośrodek KARTA
 • Uroczystości pogrzebowe, msze i modlitwy w intencji zmarłego prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 31 V 1981 /AIPN
  Uroczystości pogrzebowe, msze i modlitwy w intencji zmarłego prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 31 V 1981 /AIPN
 • Zdjęcie portretowe kardynała Stefana Wyszyńskiego w szatach liturgicznych z pastorałem umieszczone na trumnie /AIPN
  Zdjęcie portretowe kardynała Stefana Wyszyńskiego w szatach liturgicznych z pastorałem umieszczone na trumnie /AIPN
 • Biskupi i arcybiskupi nad trumną prymasa Wyszyńskiego w czasie uroczystości w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich; Warszawa, 28 V 1981 /AIPN
  Biskupi i arcybiskupi nad trumną prymasa Wyszyńskiego w czasie uroczystości w Pałacu Arcybiskupów Warszawskich; Warszawa, 28 V 1981 /AIPN
 • Na pierwszym planie prymas kardynał Stefan Wyszyński i biskup Karol Wojtyła. Miniatura zdjęcia na karcie upamiętniającej uroczystości pogrzebowe prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego; Warszawa, 31 V 1981 /AIPN
  Na pierwszym planie prymas kardynał Stefan Wyszyński i biskup Karol Wojtyła. Miniatura zdjęcia na karcie upamiętniającej uroczystości pogrzebowe prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego; Warszawa, 31 V 1981 /AIPN
 • Okolicznościowa karta pocztowa z wizerunkiem prymasa Stefana Wyszyńskiego /AIPN
  Okolicznościowa karta pocztowa z wizerunkiem prymasa Stefana Wyszyńskiego /AIPN
 • Okolicznościowa karta pocztowa z wizerunkiem prymasa Stefana Wyszyńskiego /AIPN
  Okolicznościowa karta pocztowa z wizerunkiem prymasa Stefana Wyszyńskiego /AIPN
 • Zdjęcie portretowe prymasa Stefana Wyszyńskiego w stroju liturgicznym /AIPN
  Zdjęcie portretowe prymasa Stefana Wyszyńskiego w stroju liturgicznym /AIPN
 • Kard. Stefan Wyszyński podczas obchodów Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jasna Góra, 15 sierpnia 1966 r. / Centrum Życia i Rodziny w Warszawie
  Kard. Stefan Wyszyński podczas obchodów Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jasna Góra, 15 sierpnia 1966 r. / Centrum Życia i Rodziny w Warszawie

Opcje strony