logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Materiały źródłowe

Teksty stanowią wybór pism Stefana Wyszyńskiego (wspomnień, osobistych notatek, kazań, listów, publikacji naukowych) od okresu międzywojennego do początku lat osiemdziesiątych, a także dokumentacji ukazującej stosunki państwowo-kościelne w czasach PRL. Ostatni rozdział zawiera wspomnienia osób bliskich Prymasowi Tysiąclecia. Do każdego dokumentu dołączony jest opis bibliograficzny. Nagrania pochodzą ze zbiorów Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Opcje strony