logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Inne materiały tematyczne

Esej historyczny autorstwa dr. hab. Rafała Łatki pt. Prymas Stefan Wyszyński: lider Kościoła i Narodu, w przystępny sposób uzupełnia zamieszczony materiał źródłowy przybliżając nauczycielowi i uczniowi najważniejsze fakty z życia bohatera i historii Kościoła, szczególnie w powojennej Polsce. W osobnych plikach zamieszczono również wykazy wszystkich znajdujących się w tece fotografii wraz z ich źródłami oraz skrótów.

Opcje strony