logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Wizyta Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. (Gdańsk Zaspa)

Telewizja i programy propagandowe w PRL nie pokazywały nigdy tłumów ludzi gromadzących się przy Janie Pawle II w trakcie jego pielgrzymek do Polski. Materiały operacyjne aparatu bezpieczeństwa, obnażają klęskę wysiłków komunizmu dążącego przez lata do usunięcia Boga z publicznej przestrzeni. Ukazują siłę i wiarę jaka była w społeczeństwie mimo represji i stanu wojennego wprowadzonego w kraju w 1981 r.
 
 

 

Dokumentacja operacyjna z 1987 r. wykonana w Gdańsku, podczas pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Na filmie zarejestrowano mszę świętą odprawioną przez Jana Pawła II w Gdańsku Zaspie w dniu 12 VI 1987 r. oraz demonstrację NSZZ „Solidarność”, która miała miejsce po tejże mszy na ulicach gdańskich dzielnic: Zaspa i Wrzeszcz. Czas trwania 00:49:25. Sygn. arch. IPN Gd 334/6.

Opcje strony