logo IPNInstytut Pamięci Narodowej

Francois Naville - niezłomny lekarz z Genewy

Francois Naville był szwajcarskim profesorem medycyny sądowej, jednym z dwunastu lekarzy, którzy w kwietniu 1943 r. udali się w składzie Międzynarodowej Komisji do Katynia, aby osobiście dokonać sekcji zwłok zamordowanych polskich oficerów i ustalić czas popełnienia zbrodni

Podczas konferencji Magna Res Libertas. Ku Niepodelgelj w Rappesvile 21-22 czerwca 2019 roku prof. dr hab Tadeusz Wolsza wygłsoił referat o szwajcarskim lekarzu, który wraz z zespołem specjalistów Międzynarodowej Komisji Lekarskiej w 1943 r. wyjaśniali fakty zbrodni katyńskej.

François Naville urodził się w 1883 r. w Neuchâtel. Jego ojcem był Adrien Naville, matką Violette de domo Bonnard. Studiował medycynę w Paryżu i w Genewie. Studia ukończył w 1907 r. W 1910 r. uzyskał tytuł doktora medycyny, a w 1912 r. docenta neurologii. W 1928 r. został profesorem medycyny sądowej, a w 1934 dyrektorem Instytutu Medycyny Sądowej na Uniwersytecie w Genewie. W latach 1930-1932 piastował stanowisko prezesa Szwajcarskiego Towarzystwa Neurologicznego, a od 1948 do 1950 był dziekanem Wydziału Medycznego Uniwersytetu Genewskiego. Po wojnie, w zw. ze swoim udziałem w pracach Komisji Międzynarodowej w Katyniu w 1943 r., stał się celem ataków inspirowanych przez komunistów. Trwały one do końca życia prof. Naville. Nigdy jednak nie uległ naciskom i nie odwołał swojego podpisu pod protokołem końcowym Komisji stwierdzającym odpowiedzialność władz ZSRR za popełniony mord.

Opcje strony